FB

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA” z siedzibą w Kielcach przy ul. Wspólnej 1/5, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Obowiązki inspektora danych osobowych u Administratora wykonuje Prezes Zarządu Katarzyna Banasik, e-mail: kbanasik.passa@o2.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia szczegółowych informacji związanych z procesem rekrutacji i organizacją kursów „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”, „Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”, szkolenie przygotowujące do egzaminu na pozwolenie na broń, kurs „Kierownik ds. bezpieczeństwa”, kurs „dla członków służby porządkowej i informacyjnej” i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podanie wymaganych danych jest niezbędne do udzielenia informacji o realizowanych szkoleniach, w przypadku niepodania danych udzielenie informacji jest niemożliwe.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych,
  2. w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w siedzibie Administratora.