FB

Kursy dla pracowników ochrony

Kursy dla obecnych i przyszłych pracowników branży ochroniarskiej. Poznaj naszą ofertę!

 

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Rynek pracy w branży ochrony otwarty! Jeśli chcesz uzyskać BEZ EGZAMINÓW uprawnienia do pracy w ochronie, zapisz się już dziś na kurs "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej". Po ukończeniu kursu otrzymasz wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony we właściwej terytorialnie Komendzie Wojewódzkiej Policji! Trwa nabór na kurs!

 POSIADAMY AKREDYTACJĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY !!!

CEL SZKOLENIA: przygotowanie do prawidłowego wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia oraz uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 1. Program: 245h dydaktycznych
 2. Czas trwania: ok. 1,5 m-ca
 3. Wymagania: wykształcenie min. podstawowe, niekaralność, 21 lat
 4. Miejsce: Kielce, Warszawa, Poznań, Lublin, Wrocław
 5. Forma realizacji: zdalnie i stacjonarnie
 6. Istnieje możliwość realizacji kursu w ramach indywidualnego toku nauczania

Zapewniamy:

 • materiały do nauki
 • praktyczne zajęcia z samoobrony i zajęć strzeleckich
 • przygotowanie do zawodu i uzyskanie uprawnień
 • poszukiwanie pracy w zawodzie pracownika ochrony

Odbycie kursu jest niezbędne do uzyskania pozwolenia do pracy z bronią. W ramach realizowanego programu kładziemy nacisk w szczególności na zajęcia praktyczne. Zajęcia teoretyczne poparte są zawsze inscenizacją realnych zagrożeń na jakie może napotkać się pracownik ochrony w trakcie realizacji swoich zadań.

Po odbyciu kursu będziesz mieć prawo do:

 1. Stosowania środków przymusu bezpośredniego
 2. Transportowania wartości pieniężnych
 3. Ochrony osób
 4. Nadzoru osób nie posiadających uprawnień
 5. Sporządzania planu ochrony
 6. Ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie
 7. Założenia własnej koncesjonowanej agencji ochrony

TRWA NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU!!   Rozpoczęcie KWIECIEŃ/MAJ 2023 r.

UWAGA:

 • każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy!
 • byli żołnierze zawodowi mogą zrealizować szkolenie w ramach przysługującej im rekonwersji zawodowej - koszt szkolenia pokrywa właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne

Wypełnij i wyślij kwestionariusz! kbanasik.passa@o2.pl, zadzwoń 508-803-111!

 

Kurs doskonalący pracowników ochrony

Kurs doskonalący pracowników ochrony

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek, raz na 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8 Ustawy o ochronie osób i mienia oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu.

POSIADAMY AKREDYTACJĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY !!!

CEL SZKOLENIA: doskonalenie umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony, spełnienie ustawowego wymogu o odbyciu szkolenia

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 1. Program: 40h dydaktycznych
 2. Czas trwania: 4 dni (2 zjazdy)
 3. Miejsce: teren całej Polski
 4. Koszt: w zależności od liczebności grupy (od 350 zł do 500 zł)
 5. Zajęcia odbywają się stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 ZAKRES TEMATYCZNY:

 • wyszkolenie strzeleckie (budowa i zasadzy działania broni, strzelanie)
 • Podstawy prawne (aktualizacja przepisów)
 • Samoobrona. Techniki interwencyjne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

 TRWA NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU!!   Rozpoczęcie MAJ 2023 r.

Przygotowanie do egzaminów na dopuszczenie do pracy z bronią

Przygotowanie do egzaminów na dopuszczenie do pracy z bronią

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na dopuszczenie do posiadania broni, który każdy pracownik ochrony musi złożyć przed właściwą terytorialnie Komendą Wojewódzką Policji. Przygotujemy Cię do testu wiedzy oraz części praktycznej.

Uwaga: szkolenie jest przeznaczone również dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń do celów: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych.

Aby uzyskać pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni palnej konieczne jest złożenie egzaminu przed powołaną przez organ Policji komisją egzaminacyjną, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Zgodnie z paragrafem 3 Rozporządzenia MSWiA  z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2000 r. nr 19, poz. 241 z późn. zm.) egzamin składa się z dwóch części:

 • części teoretycznej - obejmującej znajomość przepisów dotyczących posiadania i używania broni (przepisy Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, przepisy wydane na podstawie tej ustawy, przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstwa i wykroczeń związanych z bronią).
 • części praktycznej - obeujmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju (regulamin strzelnicy, umiejętność składania i rozkładania broni, ładowanie amunicji, zabezpieczenie, odbezpieczanie danej jednostki broni, postępowanie w przypadku niesprawności broni, sprawdzian strzelecki)

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 1. Zajęcia grupowe - minimum 5 osób
 2. Czas trwania: 2 dni
 3. Koszt: 700,00 zł (osoba)

Zwiększ swoją szansę na pozytywny wynik egzaminu!

SZKOLENIE OBEJMUJE:

 1. Przygotowanie do części teoretycznej - uczestnik otrzymuje na własność pakiet testów obejmujący zakresy wymagany na egzaminie wraz z odpowiedziami
 2. Przygotowanie do części praktycznej - dla uczestników szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne obejmujące składanie i rozskładanie broni, budowę i zasady działania broni, dobywanie broni, postępowanie w przypadkach zacięć, ładowanie amunicji, postawy strzeleckie. Przeprowadzone zostaną również zajęcia na strzelnicy - strzelanie z danych jednostek broni palnej. W ramach szkolenia odbędą się symulacje egzaminu państwowego.

Ponadto zapewniamy:

 • strzelnicę
 • opiekę instruktorską
 • broń palną
 • taktyczne wyposażenie do broni
 • tarcze, ochronniki słuchu i wzroku

Posiadamy kilkadziesiąt egzemplarzy własnej broni palnej, m.in.: 

 • pistolet Glock,Walther, P-84, CZ, scorpion
 • pistolet maszynowy PM 98, PM 84P
 • strzelba gładkolufowa Mossberg
 • Karabinek AK
 • karabinek sportowy

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów z jednostek szkoleniowych i taktycznych, posiadających przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach specjalnych.

Uczymy celności i szybkości reakcji!

 KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA: 508-803-111.

 

 

Kurs członków służby porządkowej i informacyjnej

Kurs członków służby porządkowej i informacyjnej

Szkolenie z zakresu zabezpieczenia imprez masowych, na podstawie programu zawartego w Rozporządzeniu RM z dn. 30.08.2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. Kurs trwa 2 dni!

POSIADAMY AKREDYTACJĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY !!!

CEL SZKOLENIA: nabycie uprawnień do wykonywania zadań członka służby porządkowe i informacyjnej

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 1. Program: 24h dydaktyczne (Zajęcia zdalne i stacjonarne)
 2. Czas trwania: 2 dni
 3. Wymagania: 18 lat
 4. Koszt: 150,00 zł
 5. Bezpłatnie organizujemy na szkoleniu, dodatkowe, praktyczne zajęcia z samoobrony

MIEJSCE: Kielce, Warszawa 

To się opłaca!

 • w krotkim czasie uzyskasz nowe kwalifikacje zawodowe
 • możliwość uzyskania kwalifikacji dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn
 • możesz uzyskać zatrudnienie w ochronie imprez masowych (koncertów, festynów, meczów piłkarskich)
 • Twoje kwalifikacje są ważne bezterminowo

Dla osób zaczynających pracę w branży ochrony oferujemy pomoc w znalezieniu zatrudnienia przy zabezpieczeniu imprez masowych.

 

Kierownik ds. bezpieczeństwa

Kierownik ds. bezpieczeństwa

Szkolenie uprawniające do kierowania zespołem pracowników na imprezach masowych. Program realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30.08.2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. 

POSIADAMY AKREDYTACJĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY !!!

CEL SZKOLENIA: nabycie umiejętności do kompleksowego kierowania działaniami ochronnymi oraz uprawnień do wykonywania zadań przewidzianych dla kierownika ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 1. Program 58h dydaktycznych
 2. Czas trwania: 3 dni
 3. Wymagania: wiek 18 lat
 4. Koszt 400,00 zł
 5. zajęcia odbywają się stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dlaczego warto?

Zdobyte u nas uprawnienia zezwalają na kierowanie zabezpieczeniem na koncertach, festynach, meczach piłkarskich i innych imprezach masowych. Nowe kwalifikacje są warte bezterminowo, uprawniają do podejmowania współpracy przy organizacji i zabezpieczeniu wszelkiego typu imprez masowych

 

 

Kurs na licencję DETEKTYWA

Kurs na licencję DETEKTYWA

Zostań DETEKTYWEM! W związku z deregulacją zawodu detektywa możesz zdobyć licencję detektywa po kursie trwającym 4 dni! Odbycie w naszym Centrum szkolenia teoretycznego i praktycznego pozwoli na samodzielne wykonywanie zawodu detektywa! 

POSIADAMY AKREDYTACJĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY !!!

CEL SZKOLENIA: przygotowanie do prawidłowego wykonywania zadań związanych z zawodem detektywa; uzyskanie licencji detektywa!

ORGANIZACJA SZKOLENIA: 

 1. Program: 50 godzin dydaktycznych
 2. Czas trwania: 4 dni
 3. Wymagania: wiek - 21 lat, niekaralność
 4. Zajęcia odbywają się stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 5. Koszt: 1500,00 zł - zajęcia grupowe, 2 000,00 zł - zajęcia indywidualne 

Zajęcia prowadzą prawnicy, licencjonowani detektywi, obecni i byli funkcjonariusze Policji - dzięki czemu nowy zawód detektywa będziecie wykonywać efektywnie i bezpiecznie.

Program szkolenia zawiera mi.in.:

 • zaznajomienie i interpretacja przepisów Ustawy z dnia 6 lipca 2002 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. 02.12.110)
 • zaznajomienie i interpretacja przepisów prawa dotyczących Policji, Straży Granicznej, ABW, AW, Sądów i prokuratury
 • wybrane zagadnienia prawa (konstytucyjnego, karnego, karnego procesowego, cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego)
 • wybrane zagadnienia kryminologii, kryminalistyki, wiktymologii, psychologii sądowej
 • ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych
 • praktyczne aspekty wykonywania czynności detektywistycznych (zbieranie informacji, obserwacje osób, miejsce i obiektów)
 • współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji usługi detektywistycznej

 

 

Zainteresowany?

Interesuje Cię nasz kurs? Zostaw numer telefonu a wszystko Ci wyjaśnię.