FB

Stowarzyszenie

dowiedz się kim jesteśmy

nasz zespół

Powszechnie przyjmuje się zasadę, że organizatorów fundacji jednoczy kapitał, zaś twórców stowarzyszeń wzajemne, pozytywne relacje międzyludzkie, zaufanie i przyjaźń. Tak też było w naszym przypadku.

Naszym głównym atutem są doskonale wykształceni, energiczni i skuteczni w działaniu  członkowie, dzięki nim Stowarzyszenie może skutecznie realizować swoją misję.

Są to m.in. prawnicy, eksperci ds. bezpieczeństwa, instruktorzy samoobrony i wyszkolenia strzeleckiego, byli żołnierze jednostek specjalnych, psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy sądowi - dajemy zatem realną gwarancję skuteczności oferowanych przedsięwzięć.

Jesteśmy osobami zdeterminowanymi w działaniu, pełnymi energii i życiowej pasji, jaką jest propagowanie bezpieczeństwa.  Więcej o nas w zakładce „poznajmy się”.

 

O NAS

Głównym motywem działania Stowarzyszenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, działanie na rzecz rozwoju edukacji, sportu i bezpieczeństwa.

Cele:

  • aktywizacja zawodowa
  • doradztwo prawne
  • edukacja dla bezpieczeństwa
  • propagowanie bezpieczeństwa publicznego i osobistego
  • działania na rzecz obronności państwa

Centrum Kształcenia Ustawicznego "PASSA" zaistniało na rynku edukacyjnym w 2012 r. Kursy i szkolenia prowadzi w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego "PASSA", która posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i jest objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Placówka jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Posiada akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nr KO.II.546.4.2017.

Stowarzyszenie "PASSA" współpracuje z Europejskim Centrum Bezpieczeństwa, w którym zrzeszone jest grono międzynarodowych expertów ds. bezpieczeństwa, m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Ukrainy. Nasza współpraca polega na wymianie doświadczeń w zakresie usług szkoleniowych. Wspólnie ustalamy i wdrażamy międzynarodowe standardy w obszarze procedur działania w sytuacji zagrożenia. Podejmujemy wspólne działania z policją i innymi służbami ratunkowymi. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

  • 2022 - Medal Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za ZASŁUGI DLA POLICJI
  • 2022 - "ZASŁUŻONY DLA RATOWNICTWA" - Złota odznaka honorowa Wojewody Świętokrzyskiego 
  • 2020 - "CZYSTE SERCE" - Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego za inicjowanie kampanii zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców woj. świętokrzyskiego
  • 2019 - "LAUR ŚWIĘTOKRZYSKI" - Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego w kategorii "Działania na rzecz bezpieczeństwa"
  • 2018 - "CZYSTE SERCE" - Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, kobiet, seniorów i osób niepełnosprawnych

Posiadamy zaplecze lokalowe i bazę dydaktyczno-szkoleniową siedzibie placówki w Kielcach oraz na terenie innych miast wojewódzkich, takich jak Warszawa, Lublin, Poznań, Wrocław. Atutem placówki są: posiadanie specjalistycznego sprzętu szkoleniowego w zakresie ochrony osób i mienia, doskonale wyposażone strzelnice, własne magazyny broni, bogate doświadczenie i profesjonalna kadra instruktorska.

Szkolenia proobronne

Szkolenia proobronne

Videorelacja Polsat News o realizowanych szkoleniach proobronnych w ramach autorskiego projektu Stowarzyszenia "PASSA" pn. "MY MŁODE POKOLENIE - TOBIE OJCZYZNO!!! Szkolenia proobronne dla uczniów świętokrzyskich placówek oświatowych". 

Więcej

Wirtualne strzelnice

Wirtualne strzelnice

Zapraszamy na szkolenia na najnowszym laserowym symulatorze strzelań! Tylko w Stowarzyszeniu "PASSA"! Programy strzelań podstawowych oraz zaawansowanych dla służb mundurowych jak i placówek oświatowych. Programy strzelań dynamicznych i obronnych. Laserowe karabiny, pistolety maszynowe oraz strzelby i bróń krótka. Przenośne systemy osłon, bieżni do strzelania w ruchu, swiateł specjalistycznych i urządzenia zadymiającego pomieszczenia w celu realizacji realnego treningu.

Więcej

CIMIC Award of Excellence!

CIMIC Award of Excellence!

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach został uhonorowany prestiżową nagrodą CIMIC Award of Excellence, którą wręczył Dyrektor NATO CIMIC Centre of Excellence - CCOE w Hadze, płk Andreas Eckel. Nagroda przyznana została za ścisłą współpracę Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, a także instytucjami układu pozamilitarnego województwa świętokrzyskiego, w tym ze Stowarzyszeniem "PASSA"!

Więcej

Szkolenia proobronne. Pozwolenie na broń

Szkolenia proobronne. Pozwolenie na broń

Szkolenia dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Przygotowujemy do części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego. Szkolenie zostało poszerzone o zagadnienia proobronne. Każdy z uczestników pozna m.in.: zasady i taktykę działania w zespole na polu walki czy procedury działania w warunkach podwyższonego stresu i zmęczenia

Więcej

Procedury działania w sytuacji zagrożenia

Procedury działania w sytuacji zagrożenia

Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA" wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach realizuje kolejne projekty związane z propagowaniem bezpieczeństwa na terenie woj. świętokrzyskiego. Z tych działań powstał film instruktażowy dla placówek oświatowych ukazujący procedury działania w sytuacji wtargnięcia do szkoły uzbrojonego napastnika (patrz "multimedia").

Więcej

Do kieleckiego Centrum kultury wtargnął uzbrojony napastnik

Do kieleckiego Centrum kultury wtargnął uzbrojony napastnik

Więcej

Podsumowanie działań proobronnych

Podsumowanie działań proobronnych

Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu "MY MŁODE POKOLENIE - TOBIE OJCZYZNO! Szkolenia proobronne dla uczniów świętokrzyskich placówek oświatowych - 2.807 uczestników.

Więcej

Bezpieczeństwo w pociągu

Bezpieczeństwo w pociągu

Jak zachować się w momencie ataku terrorystycznego, jak ewakuować rannych, a jak obronić się przed atakiem pijanego pasażera? Tego uczą się maszyniści i konduktorzy świętokrzyskiego POLREGIO. Wszystko po to, by na wakacje zwiększyć bezpieczeństwo w pociągach.

Więcej

Atak uzbrojonego napastnika

Atak uzbrojonego napastnika

Specjalistyczne szkolenia z zakresu procedur działania w sytuacji wtargnięcia do szkoły uzbrojonego napastnika. Uczniowie kieleckich szkół średnich poznawali instruktaż na wypadek wtargnięcia napastnika do sali lekcyjnej, na korytarzu czy w przestrzeni otwartej. Poznali również zadady przeprowadzania ewakucji w tym zakresie.

Więcej

Symulacja Wypadku Drogowego

Symulacja Wypadku Drogowego

Jak udzielić pomocy poszkodowanemu? Jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia? jakie są najczęstsze przyczyny wypadków i zdarzeń drogowych? WYPADEK TO NIE PRZYPADEK! Przeciwdziałaj! Pomagaj! Działania edukacyjne realizowane dla uczniów kieleckich placówek oświatowych.

Więcej

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla konduktorów PolRegio

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla konduktorów PolRegio

Procedury działania w sytuacji zagrożenia w pociągu. W dniach 22-26.10.2018 r. konduktorzy z terenu woj. świętokrzyskiego uczyli się jak zachować zimną krew w sytuacji kryzysowej w faktycznym miejscu swojej pracy. Szkolenia polegały na inscenizowaniu zagrożeń. Wzięło w nich udział ok 100 konduktorów. 

Więcej

Wtargnięcie napastnika do szkoły

Wtargnięcie napastnika do szkoły

Prezes Stowarzyszenia "PASSA" Katarzyna Banasik wraz z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach opowiada jak powinna wyglądać profesjoalna organizacja szkoleń z zakresu wtargnięcia do szkoły uzbrojonego napastnika.

Więcej

#HelpCameroon

#HelpCameroon

Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej  "PASSA" w Kielcach włączyło się aktywnie w niesienie pomocy mieszkańcom Kamerunu (Środkowa Afryka). Hasło zainicjowanej przez Stowarzyszenie pomocy to: #HelpCameroon. Jako pierwszych obejmiemy pomocą mieszkańców wioski Mawel Limai. Mieszkańcy nie mają elektryczności, niedawno do wioski doprowadzono wodę. Potrzeby są bardzo duże.

Więcej

Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w wakacje

Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w wakacje

Stowarzyszenie "PASSA" wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zainaugurowało kampanię edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa "Twój przykład - moje życie", która ma na celu zwrócenie uwagi na to jak negatywny przykład dorosłych może wpłynąć na bezpieczeństwo najmłodszych.

Więcej

Bezpieczny konduktor - bezpieczny pasażer

Bezpieczny konduktor - bezpieczny pasażer

W roku 2019 po raz kolejny szkoliliśmy konduktorów z woj. świętokrzyskiego z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożeń: samoobrona, I pomoc przedmedyczna, wtargnięcie do pociągu napastnika, reagowanie na agresję i przemoc, umiejętności interpersonalne, procedury działania w przypadku kontaktu z zakaźnie chorym

Więcej

Atak terrorystyczny na szkołę - edukacja dla bezpieczeństwa

Atak terrorystyczny na szkołę - edukacja dla bezpieczeństwa

Atak uzbrojonego napastnika na szkołę.
Kolejne ćwiczenia z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożenia w SP nr 24 w Kielcach. Scenariusz ćwiczeń: Do szkoły wtargnął uzbrojony napastnik, postrzelił jedną z nauczycielek. Napastnik ranił również nauczyciela w klasie. Uczniowie i nauczyciele ułyszeli sygnał alarmujący o uzbrojonym napastniku na terenie placówki. Dzieci barykadowały się w salach. Do akcji wkroczyli negocjatorzy oraz grupa antyterrorystów, po czym nastąpiła ewakuacja placówki.

Więcej

Bezpieczne zakupy w galerii

Bezpieczne zakupy w galerii

Specjalistyczne szkolenia z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożenia realizowane przez ekspertów Europejskiego Centrum Bezpieczeństwa w Galerii Korona w Kielcach. Celem szkolenia było zdobycie przez pracowników ochrony wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie galerii handlowej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objał Europoseł Pan Bogdan Wenta.

Więcej

Wywiad dla TVP

Wywiad dla TVP

Bezpieczna szkoła w strefie Schengen

Informujemy, iż Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA" z siedzibą w Kielcach w latach 2015 - 2016 zrealizowało cykl szkoleń z zakresu procedur działania w sytuacjach kryzysowych w placówce oświatowej pn.: "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen". Szkolenia adresowane były dla kadry zarządzającej, administracyjnej i dydaktycznej placówek oświatowych z obszaru miasta Lublin. W projekcie wzięło udział łącznie 9 484 osób.

Więcej

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA - wielka ewakuacja!

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA - wielka ewakuacja!

Symulacja ewakuacji placówki oświatowej na wypadek wtargnięcia uzbrojonych napastników. Ewakuacja odbyła się w związku z realizacją projektu AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej. W projekcie bierze udział 10 tys. uczestników. W ewakuacji udział brali uczestnicy kursu instruktorskiego SWAT organizowanego przez Andrzeja Marczaka - ICSKMA.

Więcej

Procedury działania w sytuacji zagrożenia w transporcie publicznym

Procedury działania w sytuacji zagrożenia w transporcie publicznym

W październiku 2017 roku eksperci Europejskiego Centrum Bezpieczeństwa z Włoch, Francji, Czech, RPA, Polski i Hiszpanii uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożenia w środkach transportu publicznego.

Więcej

Samoobrona dla kobiet

Samoobrona dla kobiet

Stowarzyszenie "PASSA" realizuje zajęcia z samoobrony dla kobiet. Uczestniczki poznają praktyczne elementy samoobrony, procedury działania w sytuacji zagrożeń, aspekty prawne działania w obronie własnej. Ukazujemy jakie symptopmy poprzedzają atak agresji. Uczymy odpowiedzialności, trzeźwości myślenia oraz umiejętności podejmowania adekwatnych decyzji w sytuacjach zagrożenia. 

Więcej

Podsumowanie projektu Akademia bezpieczeństwa 2

Podsumowanie projektu Akademia bezpieczeństwa 2

W dniu 10.12.2018 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt "Akademia bezpieczeństwa 2 - edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych w Kielcach" realizowany w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 2018.

Więcej

Konduktor - komandos i pielęgniarka w jednym :)

Konduktor - komandos i pielęgniarka w jednym :)

Specjalistyczne szkolenia dla konduktorów świętokrzyskiego oddziału POLREGIO. Konduktorów uczyliśmy m. in.: jak obronić się przed atakiem nożownika, jak udzielić pierwszej pomocy pasażerom w przypadku zagrożenia życia, jak postępować z osobą zakaźnie chorą

Więcej

Stowarzyszenie

dowiedz się kim jesteśmy

podziękowali nam
ponadto zaufali nam
Zainteresowany?

Interesuje Cię nasz kurs? Zostaw numer telefonu a oddzwonię.