FB

O Stowarzyszeniu

O NAS

Głównym motywem działania Stowarzyszenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, działanie na rzecz rozwoju edukacji, sportu i bezpieczeństwa.

Cele:

  • aktywizacja zawodowa
  • doradztwo prawne
  • edukacja dla bezpieczeństwa
  • propagowanie bezpieczeństwa publicznego i osobistego
  • działania na rzecz obronności państwa

Centrum Kształcenia Ustawicznego "PASSA" zaistniało na rynku edukacyjnym w 2012 r. Kursy i szkolenia prowadzi w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego "PASSA", która posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i jest objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Placówka jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Posiada akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nr KO.II.546.4.2017.

Stowarzyszenie "PASSA" współpracuje z Europejskim Centrum Bezpieczeństwa, w którym zrzeszone jest grono międzynarodowych expertów ds. bezpieczeństwa, m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Ukrainy. Nasza współpraca polega na wymianie doświadczeń w zakresie usług szkoleniowych. Wspólnie ustalamy i wdrażamy międzynarodowe standardy w obszarze procedur działania w sytuacji zagrożenia. Podejmujemy wspólne działania z policją i innymi służbami ratunkowymi. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

  • 2022 - Medal Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za ZASŁUGI DLA POLICJI
  • 2022 - "ZASŁUŻONY DLA RATOWNICTWA" - Złota odznaka honorowa Wojewody Świętokrzyskiego 
  • 2020 - "CZYSTE SERCE" - Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego za inicjowanie kampanii zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców woj. świętokrzyskiego
  • 2019 - "LAUR ŚWIĘTOKRZYSKI" - Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego w kategorii "Działania na rzecz bezpieczeństwa"
  • 2018 - "CZYSTE SERCE" - Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, kobiet, seniorów i osób niepełnosprawnych

Posiadamy zaplecze lokalowe i bazę dydaktyczno-szkoleniową siedzibie placówki w Kielcach oraz na terenie innych miast wojewódzkich, takich jak Warszawa, Lublin, Poznań, Wrocław. Atutem placówki są: posiadanie specjalistycznego sprzętu szkoleniowego w zakresie ochrony osób i mienia, doskonale wyposażone strzelnice, własne magazyny broni, bogate doświadczenie i profesjonalna kadra instruktorska.

Galeria

Zainteresowany?

Interesuje Cię nasz kurs? Zostaw numer telefonu a oddzwonię.