FB

Kwalifikowany pracownik ochrony - kurs

Rynek pracy w branży ochrony otwarty! Jeśli chcesz uzyskać BEZ EGZAMINÓW uprawnienia do pracy w ochronie, zapisz się już dziś na kurs "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej". Po ukończeniu kursu otrzymasz wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony we właściwej terytorialnie Komendzie Wojewódzkiej Policji! Trwa nabór na kurs!

 • Program: 245 h dydaktycznych
 • Długość: ok. 1,5 m-ca
 • Lokalizacja: Kielce, Warszawa, Poznań, Lublin, Wrocław, Katowice, Łódź, Kraków
 • Forma realizacji: zdalnie i stacjonarnie
 • Wymagania: wykształcenie min. podstawowe, niekaralność, 21 lat
 • Możliwość indywidualnego toku nauczania


Zadzwoń: 508 803 111

Zarezerwuj miejsce

Zapewniamy:

 • materiały do nauki
 • praktyczne zajęcia z samoobrony i zajęć strzeleckich
 • przygotowanie do zawodu i uzyskanie uprawnień
 • pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie pracownika ochrony

Odbycie kursu jest niezbędne do uzyskania pozwolenia do pracy z bronią. W ramach realizowanego programu kładziemy nacisk w szczególności na zajęcia praktyczne. Zajęcia teoretyczne poparte są zawsze inscenizacją realnych zagrożeń, na jakie może napotkać się pracownik ochrony w trakcie realizacji swoich zadań.

Uprawnienia po kursie

Po odbyciu kursu będziesz mieć prawo do:

 • stosowania środków przymusu bezpośredniego,
 • transportowania wartości pieniężnych,
 • ochrony osób,
 • nadzoru osób nieposiadających uprawnień,
 • sporządzania planu ochrony,
 • ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie,
 • założenia własnej koncesjonowanej agencji ochrony.

Pokrycie kosztów szkolenia lub dofinansowanie

 • Każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy!
 • Byli żołnierze zawodowi mogą zrealizować szkolenie w ramach przysługującej im rekonwersji zawodowej - koszt szkolenia pokrywa właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne.
 • Kursy mogą być finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

TRWA NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU! Rozpoczęcie MAJ 2023 r.

Referencje uczestników kursu