FB

Kurs kwalifikowany pracownik ochrony Warszawa

Oferujemy kompleksowy kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony w Warszawie, który pozwoli Ci nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności, aby zostać profesjonalnym, licencjonowanym pracownikiem ochrony. Kurs realizowany jest w oparciu o rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z późn zm.).

Po kursie na pracownika ochrony zdobędziesz pełne uprawnienia do pracy w branży - bez egzaminów państwowych! Zostaniesz wpisany/a na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, po czym możesz ubiegać się o pozwolenie do pracy z bronią.

Passa - centrum kształcenia ustawicznego

Zadzwoń: 508 803 111

Napisz: kbanasik.passa@o2.pl

ZAPISZ SIĘ - NABÓR TRWA

Kurs ochroniarski Warszawa

Celem naszego kursu ochroniarskiego w Warszawie jest przygotowanie uczestników do właściwego wykonywania zadań w ramach ochrony osób i mienia, a także umożliwienie uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Zajęcia realizowane są w bazie szkoleniowej w Warszawie przy ul. Zwrotniczej 6 (Sparta Gym) przy ścisłej współpracy z https://kravmaga.mazowsze.pl/  oraz na strzelnicy FSO przy ul. Jagiellońskiej 88/10b (wjazd od ulicy Kotsisa).

Posiadamy akredytację kuratorium oświaty.

Ile trwa kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony?

Zapisz się na kurs kwalifikowanego pracownika ochrony w Warszawie, który obejmuje:

 • 245 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 1-2 miesięcy
 • stacjonarne zajęcia praktyczne oraz szkolenie teoretyczne online

Istnieje możliwość realizacji kursu pracownika ochrony w ramach indywidualnego toku nauczania.

Zajęcia praktyczne kursu ochroniarskiego z samoobrony, technik interwencyjnych i wyszkolenia strzeleckiego realizowane są stacjonarnie w specjalistycznie wyposażonej sali szkoleniowej i atestowanej strzelnicy w Warszawie.

W naszym programie szkoleniowym dla przyszłych pracowników ochrony kładziemy szczególny nacisk na zajęcia praktyczne. Organizujemy symulacje zagrożeń, na które mogą być narażeni nasi kursanci w trakcie wykonywania zadań pracownika ochrony, aby byli jak najlepiej przygotowani i potrafili skutecznie zareagować w przypadku wystąpienia wszelkich negatywnych zdarzeń.

Część teoretyczna kursu realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, m.in. zajęcia online na platformie internetowej, samokształcenie na podstawie otrzymanych materiałów w formie papierowej i elektronicznej oraz wytycznych i zadań otrzymywanych przez prowadzących zajęcia.

Zapewniamy:

 • materiały do nauki
 • praktyczne zajęcia z samoobrony i zajęć strzeleckich
 • przygotowanie do zawodu i uzyskanie uprawnień
 • pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie pracownika ochrony

Odbycie kursu kwalifikowanego pracownika ochrony jest niezbędne do uzyskania pozwolenia do pracy z bronią w Warszawie.

Jak zdobyć uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony w Warszawie?

Aby zdobyć uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony w Warszawie, należy odbyć kurs oraz zdać egzamin wewnętrzny - test pisemny sprawdzający nabytą w trakcie zajęć wiedzę. Po złożeniu zaświadczenia o ukończeniu kursu we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz spełnieniu innych wymogów Komendant Wojewódzki Policji wydaje wpis (uprawnienia) bez dodatkowych egzaminów.

Jak złożyć zaświadczenie? Informacje dostępne są na stronie Wydziału Postępowań Administracyjnych KSP - https://ksp.policja.gov.pl/wpa/

Kwalifikacje na pracownika ochrony - wymagania

Kryteria, które należy spełnić, aby zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony:

 • ukończone 21 lat
 • niekaralność (za przestępstwo umyślne)
 • aktualne badania (lekarskie i psychologiczne)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu "Kwalifikowany pracownik ochrony"
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • wykształcenie minimum podstawowe

Następnie należy złożyć wniosek o wydanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony wraz z wymaganymi dokumentami we właściwej Komendzie Wojewódzkiej Policji. Wzór wniosku znajduje się pod podanym odnośnikiem.

Gdzie można zrobić badania na kwalifikowanego pracownika ochrony - Warszawa?

Specjalistyczne badania dla pracowników ochrony należy zrealizować w uprawnionych przychodniach. Nie każda przychodnia medycyny pracy może przeprowadzić badania. Wykaz lekarzy i przychodni uprawnionych do wydawania orzeczeń powinien znajdować się na stronach internetowych Wydziałów Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji. Przy zapisywaniu się na badania należy zapytać, czy dana przychodnia ma uprawnienia do wydawania orzeczeń dla kwalifikowanych pracowników ochrony.

Najprostszym sposobem na znalezienie placówki, gdzie można zrobić badania na kwalifikowanego pracownika ochrony, jest wyszukanie w Internecie najbliższej przychodni w Warszawie, która posiada uprawnienia do wydawania tego typu orzeczeń.

Kto płaci za badania kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej?

Koszt badań niezbędnych do odbycia kursu ponosi osoba zainteresowana. Natomiast za badania okresowe kwalifikowanych pracowników ochrony płaci pracodawca.

Kurs na pracownika ochrony Warszawa - uprawnienia

Jako kwalifikowany pracownik ochrony, masz prawo m.in. do:

 • stosowania środków przymusu bezpośredniego,
 • transportowania wartości pieniężnych,
 • ochrony osób,
 • nadzoru osób nieposiadających uprawnień,
 • sporządzania planu ochrony,
 • ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie,
 • założenia własnej koncesjonowanej agencji ochrony,
 • ubiegania się o pozwolenie na broń.

Ile zarabia ochroniarz kwalifikowany?

Z reguły kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej zarabia minimalną krajową przy minimalnej liczbie godzin – na obiektach podstawowych. Zarobki mogą ulec zwiększeniu przy uwzględnieniu dodatków (np. szef ochrony, dojazdy, dodatkowe uprawnienia) czy przy przepracowaniu większej ilości godzin. O wiele większe zarobki odnotować można na obiektach podlegających obowiązkowej ochronie oraz na jednostkach wojskowych, wymagających pozwolenia na broń (20 lub 30 zł netto za godzinę). Warto wiedzieć, iż kwalifikowany pracownik ochrony może pracować nie tylko w ochronie fizycznej, ale także w grupie konwojowej, grupie interwencyjnej czy ochronie osób. Te zadania cechują znacznie wyższe zarobki. Nie bez znaczenia pozostaje także lokalizacja. W Warszawie kwalifikowany pracownik ochrony może liczyć na wyższe wynagrodzenie, niż w mniejszych miastach.

Czy chętni mogą zrealizować szkolenie pracownika ochrony w ramach dofinansowania?

 • Każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy!
 • Byli żołnierze zawodowi mogą zrealizować szkolenie w ramach przysługującej im rekonwersji zawodowej - koszt szkolenia pokrywa właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne.
 • Kursy mogą być finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

TRWA NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ W WARSZAWIE

Rozpoczęcie: kwiecień/maj 2024 

Referencje uczestników kursów i szkoleń