FB

Kurs ochrony Lublin

Zapisz się już dziś na kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony w Lublinie, dzięki któremu zdobędziesz wymagane kwalifikacje zawodowe bez konieczności zdawania egzaminów państwowych! Po naszym kursie na pracownika ochrony uzyskasz Wpis i będziesz mógł/mogła rozpocząć nową ścieżkę kariery jako profesjonalny, licencjonowany pracownik ochrony.

Centrum kształcenia ustawicznego PASSA solidnie przygotuje i wyszkoli Cię do ochrony osób i mienia. Szczegóły dotyczące kursu na pracownika ochrony w Lublinie znajdują się poniżej.


Masz pytania?

Zadzwoń: 508 803 111

Napisz: kbanasik.passa@o2.pl

Zarezerwuj miejsce

Kurs ochroniarski Lublin

Nasz kurs ochroniarski w Lublinie ma na celu zapewnienie odpowiedniego przygotowania uczestników do wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia oraz do uzyskania Wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie.

Posiadamy akredytację kuratorium oświaty

Ile trwa kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony w Lublinie?

W trakcie kursu pracownika ochrony w Lublinie odbędziesz:

 • ok. 245 godzin dydaktycznych odbywających się w czasie ok 1.5 m-ca
 • zajęcia praktyczne na miejscu, a także szkolenie teoretyczne przy pomocy nauczania zdalnego

Możliwe jest zrealizowanie kursu dla pracownika ochrony w ramach indywidualnego toku nauczania.

Realizacja zajęć praktycznych kursu ochroniarskiego, takich jak samoobrona, techniki interwencyjne oraz wyszkolenie strzeleckie odbywa się w specjalnie wyposażonej sali szkoleniowej i atestowanej strzelnicy w Lublinie. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do zajęć z samoobrony i technik interwenycjnych, a szkolenie strzeleckie jako jedyni w Polsce prowadzimy także z wykorzystaniem wirtualnej strzelnicy - najnowszego symulatora strzelań Lasershot!

Nasza oferta szkoleniowa dla przyszłych pracowników ochrony skupia się na intensywnych zajęciach praktycznych. Organizujemy symulacje negatywnych zdarzeń, które mogą się pojawić w trakcie pracy, aby nasi kursanci byli jak najlepiej przygotowani na różne sytuacje w ochronie osób i mienia.

Część teoretyczna kursu odbywa się z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. Prowadzimy zajęcia online na platformie internetowej, a także udostępniamy materiały w formie papierowej i elektronicznej. Uzyskasz szczegółowe wytyczne oraz zadania do wykonania od wykwalifikowanego szkoleniowca.

W ramach kursu ochroniarskiego w Lublinie oferujemy:

 • materiały szkoleniowe do nauki
 • zajęcia praktyczne z samoobrony i strzelania
 • rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie oraz uzyskanie kwalifikacji
 • pomoc w znalezieniu pracy jako pracownik ochrony

Odbycie kursu kwalifikowanego pracownika ochrony jest wymagane, aby starać się pozwolenie na pracę z bronią.

Wymagania na pracownika ochrony

Aby uzyskać kwalifikacje na pracownika ochrony, należy spełnić określone wymagania. Wymagane jest ukończenie 21 lat, posiadanie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych oraz niekaralność za przestępstwo umyślne. Konieczne jest także uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej", przedłożenie oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie wykształcenia minimum podstawowego. Następnie należy złożyć wniosek o wydanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony wraz z wymaganymi dokumentami w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie.

Jak uzyskać uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony?

Aby uzyskać uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony w Lublinie, należy:

 1. Ukończyć kurs kwalifikowanego pracownika ochrony
 2. Zdać egzamin wewnętrzny, który obejmuje test pisemny sprawdzający nabytą w trakcie kursu wiedzę
 3. Złożyć zaświadczenie o ukończeniu kursu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie
 4. Spełnić pozostałe wymagania, o których piszemy w poprzedniej części

Następnie należy złożyć wniosek o wydanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony wraz z wymaganymi dokumentami we właściwej Komendzie Wojewódzkiej Policji. Wzór wniosku znajduje się pod podanym odnośnikiem.

Jak złożyć wniosek o wpis? Informacje dostępne są na stronie Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie - https://lubelska.policja.gov.pl/lub/.

Po spełnieniu wszystkich warunków Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wpisuje naszego kursanta na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów.

 

Badania na kwalifikowanego pracownika ochrony - Lublin

Badania dla kwalifikowanego pracownika ochrony można przeprowadzić jedynie w uprawnionych przychodniach medycyny pracy, które spełniają określone kryteria. Należy pamiętać, że nie każda przychodnia może wykonywać tego typu badania. Przed zapisem, warto zapytać o uprawnienia przychodni w zakresie wydawania orzeczeń dla kwalifikowanych pracowników ochrony.

Wyszukanie przychodni w internecie jest dobrym sposobem na znalezienie placówki medycznej w Lublinie, która posiada uprawnienia do przeprowadzania badań dla kwalifikowanych pracowników ochrony. Należy upewnić się, że wybrana placówka ma w swojej ofercie badania medyczne i psychologiczne wymagane do uzyskania kwalifikacji pracownika ochrony.

Ważne: wykaz uprawnionych lekarzy w woj. lubelskim do przeprowadzenia badań dla pracowników ochrony znajduje się na stronie WPA KWP w Lublinie http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/KWL/wykazy-lekarzy-i-psycho 

Kto płaci za badania?

Koszt badań wymaganych przed przystąpieniem do kursu kwalifikowanego pracownika ochrony ponosi zainteresowana osoba. Natomiast koszt badań okresowych, które muszą być przeprowadzane co 5 lat, ponosi z reguły pracodawca. Jednak w niektórych przypadkach, np. gdy pracownik ochrony zatrudniony jest w ramach umowy o zlecenie lub samozatrudnienia, to on sam ponosi koszty badań okresowych.

Uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony

Po ukończeniu kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony w Lublinie i uzyskaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony otrzymuje się uprawnienia, które umożliwiają stosowanie środków przymusu bezpośredniego, transportowanie wartości pieniężnych, ochronę osób, nadzór nad osobami nieposiadającymi uprawnień, sporządzanie planu ochrony, ochronę obiektów objętych obowiązkową ochroną, założenie własnej koncesjonowanej agencji ochrony.

Wpis na listę pracowników ochrony umożliwia zdobycie uprawnień do pracy z bronią. Sprawdź nasz kurs przygotowujący do egzaminu!

Ile zarabia kwalifikowany ochroniarz?

Pracownik ochrony zazwyczaj zarabia minimalną krajową, gdy pracuje na podstawowych obiektach i w minimalnej liczbie godzin. Wynagrodzenie może jednak wzrosnąć dzięki dodatkowym uprawnieniom, takim jak kierownik ochrony, dojazdy czy pracowanie na obiektach podlegających obowiązkowej ochronie. Ochroniarze kwalifikowani pracujący na jednostkach wojskowych, gdzie wymagane jest pozwolenie na broń, mogą zarabiać od 20 złotych wzwyż netto za godzinę. Pracownicy ochrony mogą też pracować w innych obszarach, takich jak konwoje, grupy interwencyjne lub ochrona osobista, gdzie zarobki są wyższe. Pieniądze mogą być także zależne od lokalizacji, gdzie ochroniarz pracuje - w Lublinie można otrzymać wyższe wynagrodzenie niż w mniejszych miejscowościach.

Szkolenie pracownika ochrony w ramach dofinansowania

 • Każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy!
 • Żołnierze zawodowi mogą zrealizować szkolenie w ramach przysługującej im rekonwersji zawodowej - koszt szkolenia pokrywa właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne.
 • Kursy mogą być finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozpoczęcie: Kwiecień/Maj 2024

Referencje uczestników kursów i szkoleń