FB

Kurs kwalifikowany pracownik ochrony Poznań

W naszej ofercie znajduje się specjalistyczny kurs "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej" w Poznaniu, który umożliwi Ci zdobycie kluczowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zostania certyfikowanym pracownikiem i profesjonalnego wykonywania ochrony osób i mienia.

Po ukończeniu kursu uzyskasz pełne uprawnienia do zatrudnienia w sektorze ochrony osób i mienia - bez zdawania egzaminów państwowych! Zostaniesz wpisany na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony, co dodatkowo otworzy Ci drogę do ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie zawodu z użyciem broni.

Zdobądź wpis KPOF w Poznaniu.

Zadzwoń: 508 803 111

Napisz: kbanasik.passa@o2.pl

Zarezerwuj miejsce

Kurs ochroniarski Poznań

Kurs ochroniarski w Poznaniu jest szkoleniem, mającym na celu przygotowanie uczestników do właściwej realizacji obowiązków związanych z ochroną osób i mienia, a także umożliwienie im zdobycia wiedzy oraz umiejętności wymaganych do wpisu na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony.

Posiadamy akredytację od kuratorium oświaty, co oznacza, że nasz kurs spełnia określone standardy jakości i jest zgodny z wymaganiami edukacyjnymi. Uczestnicy szkolenia biorą udział w wysokiej jakości edukacji i są przygotowywani do podjęcia obowiązków zawodowych w sposób kompetentny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

W praktyce akredytacja kuratorium oświaty gwarantuje uczestnikom kursu na pracownika ochrony w Poznaniu:

 • Wiarygodność kursu - uczestnicy mogą być pewni, że szkolenie jest prowadzone przez profesjonalistów z odpowiednimi kwalifikacjami
 • Jakość edukacji - kurs jest zaplanowany i realizowany zgodnie z obowiązującymi standardami, co przekłada się na wysoką jakość przekazywanej wiedzy i umiejętności.
 • Uznanie certyfikatu - po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie, które jest honorowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu
 • Aktualność treści - akredytowany kurs ochroniarski jest na bieżąco aktualizowany, aby odzwierciedlać zmiany w przepisach oraz wiedzy i technologii w swojej dziedzinie

Organizacja szkolenia ochroniarskiego w Poznaniu

Weź udział w kursie "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej" w Poznaniu, który zawiera:

 • 245 godzin zajęć dydaktycznych rozłożonych na około 1,5 miesiąca
 • hybrydowe nauczanie: lekcje teoretyczne online oraz stacjonarne zajęcia praktyczne

W hybrydowym modelu szkolenia kursanci mają dostęp do materiałów edukacyjnych i zasobów przez całą dobę, co ułatwia naukę i powtarzanie materiału w dogodnym dla nich momencie. Teoria online pozwala także na oszczędność czasu i pieniędzy związanych z dojazdami na miejsce kursu.

Sprawdzone metody szkoleniowe

Zajęcia praktyczne kursu obejmujące samoobronę, techniki interwencyjne i wyszkolenie strzeleckie odbywają się stacjonarnie w specjalistycznych salach szkoleniowych oraz certyfikowanej strzelnicy w Poznaniu.

W naszym programie edukacyjnym dla kandydatów na pracowników ochrony skupiamy się przede wszystkim na praktycznych umiejętnościach. Przeprowadzamy symulacje zdarzeń, z którymi uczestnicy kursu mogą się zetknąć podczas wykonywania swoich obowiązków, aby jak najlepiej przygotować ich na różnego rodzaju niebezpieczne i nadzwyczajne sytuacje. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem ustawowych środków przymusu bezpośredniego. Wykorzystywana jest także wirtualna strzelnica Lasershot.

Część teoretyczna kursu jest realizowana za pomocą nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość, takich jak zajęcia online na platformie e-learningowej, samokształcenie na podstawie dostarczonych materiałów w formie drukowanej i cyfrowej oraz wytycznych i zadań przekazywanych przez instruktorów.

Można także odbyć kurs na pracownika ochrony w ramach indywidualnego programu nauczania.

Zapewniamy naszym kursantom:

 • materiały do nauki
 • praktyczne zajęcia z samoobrony i zajęć strzeleckich
 • przygotowanie do zawodu i uzyskanie uprawnień
 • pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie pracownika ochrony

Ukończenie kursu "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej" w Poznaniu otwiera drogę do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu ochroniarza z użyciem broni.

Jak uzyskać kwalifikacje pracownika ochrony w Poznaniu?

Aby zdobyć uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony w Poznaniu, konieczne jest ukończenie kursu i zaliczenie wewnętrznego egzaminu - testu pisemnego sprawdzającego wiedzę nabytą podczas szkolenia. Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu należy złożyć je w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po spełnieniu pozostałych wymagań Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu dokonuje wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów.

Jak złożyć zaświadczenie? Informacje o innych wymaganych dokumentach oraz warunkach dostępne są na stronie Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/.

Wymagania do uzyskania uprawnień

Aby zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony, należy spełnić następujące kryteria:

 • 21 lat
 • niekaralność za przestępstwo umyślne
 • aktualne badania lekarskie i psychologiczne
 • ukończenie kursu "Kwalifikowany pracownik ochrony"
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

Następnie trzeba złożyć wniosek o przyznanie uprawnień wykwalifikowanego pracownika ochrony wraz z wymaganymi dokumentami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wzór wniosku można znaleźć tutaj: wniosek o wydanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony.

Gdzie można wykonać badania dla kwalifikowanego pracownika ochrony - Poznań?

Należy pamiętać, że nie każda przychodnia medycyny pracy jest uprawniona do przeprowadzania badań dla kwalifikowanych pracowników ochrony. Informacje o lekarzach i przychodniach posiadających uprawnienia do wydawania orzeczeń można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/wydzial-postepowan-adm/bron/9470,Wykaz-lekarzy.html. Jeśli będziesz szukał przychodni na własną rękę, przed zarejestrowaniem się na badania warto upewnić się, czy dana przychodnia ma odpowiednie uprawnienia.

Najłatwiejszym sposobem na odnalezienie miejsca, gdzie można przeprowadzić badania dla kwalifikowanego pracownika ochrony w Poznaniu, jest wyszukanie w sieci najbliższej placówce, która ma możliwość wystawienia tego typu orzeczeń.

Kto pokrywa koszty badań wykwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej?

Opłaty za badania wymagane do przystąpienia do kursu ponoszone są przez osobę zainteresowaną. Natomiast koszty badań okresowych dla kwalifikowanych pracowników ochrony są pokrywane przez pracodawcę.

Kurs na pracownika ochrony Poznań - uprawnienia

Kwalifikowani pracownicy ochrony mają prawo do:

 • stosowania środków przymusu bezpośredniego
 • transportowania wartości pieniężnych
 • ochrony osób
 • nadzoru osób nieposiadających uprawnień
 • sporządzania planu ochrony
 • ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie
 • założenia własnej koncesjonowanej agencji ochrony
 • ubiegania się o pozwolenie na broń

Realizowanie szkolenia na pracownika ochrony w ramach dofinansowania

 • Każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy!
 • Żołnierze zawodowi mogą zrealizować szkolenie w ramach przysługującej im rekonwersji zawodowej - koszt szkolenia pokrywa właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne.
 • Kursy mogą być finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór trwa! Zapisz się już dziś i zdobądź uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony w Poznaniu!

Rozpoczęcie: Kwiecień/Maj 2024

Referencje uczestników kursów i szkoleń