FB

Kurs kwalifikowany pracownik ochrony Wrocław

Zapisz się na kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony we Wrocławiu, dzięki któremu zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności. Po ukończeniu kursu uzyskasz uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu pracownika ochrony!

 • Kurs na pracownika ochrony to pełne uprawnienia do pracy w branży - bez egzaminów państwowych!
 • Uyskaj Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony otwierający możliwość do ubiegania się o pozwolenie na pracę z bronią - szkolenie także w naszej ofercie!

 

Zadzwoń: 508 803 111

Napisz: kbanasik.passa@o2.pl

Zapisz się

Kurs ochroniarski Wrocław

Na kursie ochroniarskim we Wrocławiu zostaniesz przygotowany do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu ochrony osób imienia, po czym zdasz egzamin wewnętrzny. Zaświadczenie o ukończeniu kursu upoważniający do uzyskania Wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Zajęcia realizowane są w bazie szkoleniowej we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, przy ścisłej współpracy z https://23evolution.pl/  oraz na strzelnicy WAR-ZONE przy ul. Sztabowej 32.

Jak uzyskać Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony?

Aby uzyskać wpis, wystarczy ukończyć kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony i złożyć wniosek o wpis w Komendzie Wojewódzkiej Policji (adekwatnej do miejsca zamieszkania). Osoby zamieszkujące na terenie woj. dolnośląskiego składają wniosek w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jeżeli wszystkie wymagania są spełnione, kursant uzyskuje Wpis bez żadnych dodatkowych egzaminów. Jedynym testem, który należy zdać, jest egzamin wewnętrzny na naszym szkoleniu.

Jak złożyć wniosek o Wpis? Informacje dostępne są na stronie Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP we Wrocławiu - https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/.

Posiadamy akredytację kuratorium oświaty.

Organizacja kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony - Wrocław

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony we Wrocławiu obejmuje:

 • 245 godzin dydaktycznych, kurs trwa ok. 1.5 m-ca
 • zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej oraz online - hybrydowo

Umożliwiamy także zrealizowanie kursu pracownika ochrony we Wrocławiu w ramach indywidualnego toku nauczania.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu ochroniarskiego

Zajęcia praktyczne kursu ochroniarskiego, które obejmują:

 • taktyka i techniki interwencyjne
 • techniki samoobrony
 • wyszkolenie strzeleckie

odbywają się w formie stacjonarnie w profesjonalnej sali szkoleniowej i atestowanej strzelnicy we Wrocławiu.

W naszym unikalnym programie szkoleniowym dla przyszłych pracowników ochrony, największą wagę przykładamy do praktycznego przygotowania kursantów. Stawiamy na możliwe scenariusze i symulacje zagrożeń, które pomagają uczestnikom kursu zrozumieć i przygotować się na różne sytuacje, z jakimi mogą się spotkać podczas pracy w ochronie. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do zajęć z samoobrony i technik interwencyjnych m.in. atrapy broni palnej, środki przymusu bezpośredniego, noże elektryczne, tarcze treningowe. Podczas zajęć z wyszkolenia strzeleckiego wykorzystujemy własną broń palną do celów szkoleniowych. Jako jedyni w Polsce podczas kursów dla pracowników ochrony zajęcia realizujemy także z wykorzystaniem wirtualnej strzelnicy - najnowocześniejszego trenażera strzeleckiego Lasershot! Do dyspozycji naszych kursantów jest ponad 1.000 scenariuszy zagrożeń.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - szkolenie online na platformie internetowej, samokształcenie na podstawie otrzymanych materiałów oraz wytycznych i zadań od wykładowcy.

Zapewniamy:

 • materiały do nauki
 • praktyczne zajęcia z samoobrony i zajęć strzeleckich
 • przygotowanie do zawodu i uzyskanie uprawnień
 • pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie pracownika ochrony

Dzięki uprawnieniom kwalifikowanego pracownika ochrony można starać się o pozwolenie do pracy z bronią. W naszej ofercie znajduje się kurs przygotowujący do egzaminu na posiadanie broni we Wrocławiu, który jest egzaminem państwowym.

Kurs na pracownika ochrony Wrocław - uprawnienia

Kwalifikacje, po kursie pracownika ochrony i uzyskaniu Wpisu:

 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego
 • transportowanie wartości pieniężnych
 • ochrona osób
 • nadzór osób nieposiadających uprawnień
 • sporządzanie planu ochrony
 • ochrona obiektów podlegających obowiązkowej ochronie
 • założenie własnej koncesjonowanej agencji ochrony
 • ubieganie się o pozwolenie na broń

Kwalifikacje na pracownika ochrony - wymagania

Kryteria, aby zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony:

 • ukończone 21 lat niekaralność (za przestępstwo umyślne)
 • aktualne badania (lekarskie i psychologiczne)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu "Kwalifikowany pracownik ochrony"
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • wykształcenie minimum podstawowe

Następnie należy złożyć wniosek o wydanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony wraz z wymaganymi dokumentami we właściwej Komendzie Wojewódzkiej Policji. Wzór wniosku znajduje się pod podanym odnośnikiem.

 

Gdzie zrobić badania na kwalifikowanego pracownika ochrony we Wrocławiu?

Tylko uprawnione placówki mogą wydawać orzeczenia dla kwalifikowanych pracowników ochrony. Wykaz lekarzy i przychodni powinien znajdować się na stronach www Wydziałów Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji.

We Wrocławiu wiele przychodni zajmuje się kompleksowymi badaniami dla przyszłych i czynnych pracowników ochrony. Najlepiej wyszukać najbliższą placówkę i jeżeli istnieje taka możliwość, umówić się na badanie. Zawsze warto telefonicznie upewnić się, czy dana przychodnia posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich dla pracowników ochrony.

Ważne: wykaz uprawnionych lekarzy w woj. dolnośląskim do przeprowadzenia badań dla pracowników ochrony znajduje się na stronie WPA KWP we Wrocławiu https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/porady/postepowania/20473,Lista-lekarzy-i-psychologow-z-rejestru-Komendy-Wojewodzkiej-Policji-we-Wroclawiu.html 

Kto płaci za badania kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej?

Koszt badań niezbędnych do odbycia kursu ponosi osoba zainteresowana. Natomiast za badania okresowe kwalifikowanych pracowników ochrony płaci pracodawca.

Szkolenie pracownika ochrony we Wrocławiu w ramach dofinansowania

 • Każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy!
 • Żołnierze zawodowi mogą zrealizować szkolenie w ramach przysługującej im rekonwersji zawodowej - koszt szkolenia pokrywa właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne.
 • Kursy mogą być finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

TRWA NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY WE WROCŁAWIU

Rozpoczęcie: kwiecień/maj 2024 r.

Referencje uczestników szkoleń i kursów