FB

Kurs kwalifikowany pracownik ochrony Kraków

Oferujemy kompleksowy kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony w Krakowie, który pozwoli Ci nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności, aby zostać kwalifikowanych pracownikiem ochrony.

Po kursie na pracownika ochrony w Krakowie zdobędziesz potrzebne uprawnienia, które pozwolą Ci na aplikacje do pracy w branży. I to wszystko bez egzaminów państwowych! Zostaniesz wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, po czym będziesz mógł ubiegać się o pozwolenie na pracę z bronią.

 

Masz pytania?
Zadzwoń, tel. 508 803 111

Zapisz się

Kurs ochroniarski Kraków

Celem naszego kursu ochroniarskiego w Krakowie jest przygotowanie uczestników do prawidłowego wykonywania zadań w ramach ochrony osób i mienia, a także umożliwienie uzyskania Wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Posiadamy akredytację kuratorium oświaty.

Ile trwa kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony?

Zapisz się na kurs kwalifikowanego pracownika ochrony w Krakowie, który obejmuje:

 • 245 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu ok. 1,5 m-ca
 • stacjonarne zajęcia praktyczne oraz szkolenie teoretyczne online

Istnieje możliwość realizacji kursu pracownika ochrony w Krakowie w ramach indywidualnego nauczania.

Zajęcia praktyczne kursu ochroniarskiego w Krakowie obejmują elementy samoobrony, techniki interwencyjne, wyszkolenie strzeleckie. Program realizowany jest stacjonarnie w specjalistycznie wyposażonej sali szkoleniowej i atestowanej strzelnicy w Krakowie.

Wszystkie osoby, które pragną zgłosić się na kurs kwalifikowanego pracownika ochrony, powinny przygotować się przede wszystkim na ćwiczenia fizyczne. Istotną częścią kursu ochroniarskiego w Krakowie są tzw. symulacje zagrożeń, które pomagają uczestnikom kursu zrozumieć i przygotować się na różne sytuacje, z jakimi mogą się spotkać podczas pracy w ochronie. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do zajęć z samoobrony i technik interwencyjnych m.in. atrapy broni palnej, środki przymusu bezpośredniego, noże elektryczne, tarcze treningowe. Podczas zajęć z wyszkolenia strzeleckiego wykorzystujemy własną broń palną do celów szkoleniowych. Jako jedyni w Polsce podczas kursów dla pracowników ochrony zajęcia realizujemy także z wykorzystaniem wirtualnej strzelnicy - najnowocześniejszego trenażera strzeleckiego Lasershot! Do dyspozycji naszych kursantów jest ponad 1.000 scenariuszy zagrożeń.

Część teoretyczna kursu ochroniarskiego w Krakowie została zaplanowana tak, aby każdy uczestnik bez problemu mógł w niej uczestniczyć. W tym celu wykorzystaliśmy metody kształcenia na odległość, czyli e-learning na platformie internetowej. Zajęcia online uzupełnione są samokształceniem na podstawie otrzymanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej (skrypty, ustawy, rozporządzenia, testy, filmy), wsparte wytycznymi od wykładowców prowadzących zajęcia.

Podczas szkolenia zapewniamy:

 • materiały do nauki
 • praktyczne zajęcia z samoobrony i zajęć strzeleckich
 • przygotowanie do zawodu i uzyskanie uprawnień
 • pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie pracownika ochrony

WAŻNE!

Odbycie kursu kwalifikowanego pracownika ochrony jest niezbędne do uzyskania pozwolenia do pracy z bronią w Krakowie.

Jak zdobyć uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony w Krakowie?

Zastanawiasz się, jak zdobyć uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony w Krakowie? W tym celu należy przede wszystkim odbyć kurs, aby następnie zdać egzamin wewnętrzny w formie testu pisemnego sprawdzającego nabytą wiedzę. Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Następnie należy złożyć wniosek o wpis w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji adekwatnej do miejsca Twojego zamieszkania. Osoby zamieszkujące na terenie woj. małopolskiego składają wniosek w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jeśli spełniasz wszystkie wymagania, otrzymasz wpis bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów.

Jak złożyć zaświadczenie? Wniosek o wydanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony znajduje się pod podanym odnośnikiem. We wniosku wypisane są także wymagane dokumenty, które również należy złożyć.

Informacje o godzinach otwarcia Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie oraz adres dostępne są na stronie - https://malopolska.policja.gov.pl/krk/.

 

Kwalifikacje na pracownika ochrony w Krakowie - wymagania

Aby zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony w Krakowie, należy:

 • mieć ukończone 21 lat
 • być osobą niekaraną (za przestępstwo umyślne)
 • posiadać aktualne badania lekarskie i psychologiczne
 • zdobyć zaświadczenie o ukończeniu kursu "Kwalifikowany pracownik ochrony"
 • posiadać wykształcenie minimum podstawowe

Następnie należy złożyć wniosek o wydanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony wraz z wymaganymi dokumentami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wzór wniosku znajduje się pod podanym odnośnikiem.

Gdzie można wykonać badania na kwalifikowanego pracownika ochrony w Krakowie?

Specjalistyczne badania dla pracowników ochrony w Krakowie można wykonać wyłącznie w wyznaczonych przychodniach medycyny pracy. Aby dowiedzieć się, gdzie realizowane są takie badania, najlepiej poszukać przychodni na stronie internetowej Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie (zazwyczaj wykaz przychodni widnieje na stronie). Przy zapisywaniu się na badania warto dodatkowo zapytać, czy dana przychodnia ma uprawnienia do wydawania orzeczeń dla kwalifikowanych pracowników ochrony.

Najprostszym sposobem na znalezienie placówki, w której można wykonać badania na kwalifikowanego pracownika ochrony, jest wyszukanie w Internecie najbliższej krakowskiej przychodni, która posiada uprawnienia do wydawania tego typu orzeczeń.

Kto płaci za badania kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej?

Koszt badań niezbędnych do odbycia kursu ponosi osoba zainteresowana. Natomiast za badania okresowe kwalifikowanych pracowników ochrony płaci pracodawca.

Kurs na pracownika ochrony Kraków - uprawnienia

Jako kwalifikowany pracownik ochrony, masz prawo do:

 • stosowania środków przymusu bezpośredniego
 • transportowania wartości pieniężnych
 • ochrony osób
 • nadzoru osób nieposiadających uprawnień
 • sporządzania planu ochrony
 • ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie
 • założenia własnej koncesjonowanej agencji ochrony
 • wzięcia udziału w egzaminie uprawniającym do pracy z bronią

Ile zarabia ochroniarz kwalifikowany?

Z reguły kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej zarabia minimalną stawkę krajową, przy założeniu, że pracuje minimalną liczbę godzin na tzw. obiektach podstawowych. Zarobki ochroniarza mogą, oczywiście, ulec zwiększeniu, uwzględniając dodatki (np. dla szefa ochrony, za dojazdy, oraz w ramach dodatkowych uprawnień) czy przepracowanie większej ilości godzin. O wiele więcej można zarobić na obiektach podlegających obowiązkowej ochronie oraz na jednostkach wojskowych, wymagających pozwolenia na broń. Warto wiedzieć, iż kwalifikowany pracownik ochrony może pracować nie tylko w ochronie fizycznej, ale także w grupie konwojowej, grupie interwencyjnej czy jako ochrona VIP. Takie obowiązki generują znacznie wyższe zarobki. Nie bez znaczenia pozostaje także lokalizacja. W Krakowie kwalifikowany pracownik ochrony może liczyć na wyższe wynagrodzenie, niż w mniejszych miastach.

Czy istnieje możliwość zrealizować szkolenie na kwalifikowanego pracownika ochrony w ramach dofinansowania?

 • Każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.
 • Żołnierze zawodowi mogą zrealizować szkolenie na pracownika ochrony w Krakowie w ramach przysługującej im rekonwersji zawodowej - koszt szkolenia pokrywa właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne.
 • Kursy mogą być finansowane również z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Najbliższe szkolenie:  kwiecień/maj 2024

Referencje uczestników szkoleń i kursów