FB

Kursy ochrony Łódź

Zapraszamy do zapisów na kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony w Łodzi - to rzetelne i kompleksowe szkolenie jest szansą na zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy, które pozwolą Ci przekształcić swoją karierę. Zdobywając uprawnienia państwowe po ukończeniu naszego kursu, otworzysz sobie drzwi do nowych możliwości w branży ochrony.

Po kursie możesz uzyskać Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, który uprawnia do pracy w tym sektorze - i to wszystko bez konieczności zdawania egzaminów państwowych! Wpis to klucz do dalszych możliwości rozwoju, w tym ubiegania się o pozwolenie na pracę z bronią - także oferujemy szkolenie w tym zakresie, co stanowi część naszej oferty. Zdecyduj się na kurs ochrony w Łodzi - zainwestuj w swoją przyszłość już dzisiaj!

 Masz pytania?
Zadzwoń: 508 803 111

Zarezerwuj miejsce

Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony Łódź

Podczas naszego kursu ochroniarskiego w Łodzi, uczestnicy są przygotowywani do skutecznego wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia. Program kursu kończy się wewnętrznym egzaminem, a po jego zdaniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, które upoważnia do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Jak zdobyć Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony?

Proces zdobycia Wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony jest prosty. Po ukończeniu kursu wystarczy złożyć odpowiedni wniosekKomendzie Wojewódzkiej Policji, adekwatnej do miejsca zamieszkania. Osoby z województwa łódzkiego składają wniosek w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Spełnienie wszystkich wymagań pozwala na uzyskanie wpisu bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów. Jedynym egzaminem, jaki jest wymagany, jest egzamin wewnętrzny podczas naszego szkolenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o procesie składania wniosku o wpis, odwiedź stronę Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji KWP w Łodzi pod adresem: http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/.

Jako centrum kształcenia ustawicznego posiadamy akredytację Kuratorium Oświaty, co gwarantuje wysoki standard prowadzonych przez nas szkoleń.

Organizacja kursu

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony w Łodzi obejmuje:

 • 245 godzin dydaktycznych, rozłożonych na maksymalnie 2 miesiące nauki
 • zajęcia odbywają się zarówno stacjonarnie, jak i online - w formie hybrydowej

Oferujemy możliwość przystąpienia do kursu pracownika ochrony w Łodzi w ramach indywidualnego toku nauczania. Dzięki temu każdy z naszych kursantów może dostosować harmonogram zajęć do swoich indywidualnych potrzeb.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu ochroniarskiego w Łodzi

Zajęcia praktyczne kursu ochroniarskiego w Łodzi obejmują:

 • techniki i taktyki interwencyjne
 • techniki samoobrony
 • wyszkolenie strzeleckie

Te elementy szkolenia realizowane są stacjonarnie w profesjonalnym centrum szkoleniowym i certyfikowanej strzelnicy w Łodzi.

W naszym unikalnym programie szkoleniowym dla przyszłych pracowników ochrony stawiamy przede wszystkim na praktykę. Zależy nam, aby nasi kursanci byli jak najlepiej przygotowani do realnych sytuacji, które mogą spotkać ich podczas pracy w ochronie. W tym celu wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt do nauki samoobrony i technik interwencyjnych, m.in. atrapy broni palnej, środki przymusu bezpośredniego, noże treningowe, tarcze ochronne. Podczas zajęć strzeleckich kursanci korzystają z naszej szkoleniowej broni palnej. Jako jedna z nielicznych placówek w Polsce prowadzimy także naukę strzelania na wirtualnej strzelnicy Lasershot, która posiada ponad 1000 różnych scenariuszy sytuacji kryzysowych.

Zajęcia teoretyczne prowadzimy online, na specjalnie do tego celu stworzonej platformie e-learningowej. Kursanci otrzymują od nas materiały do samodzielnej nauki, mają także do dyspozycji wiedzę i pomoc wykładowców.

Zapewniamy:

 • materiały do nauki
 • praktyczne zajęcia z samoobrony i zajęć strzeleckich
 • przygotowanie do zawodu i uzyskanie uprawnień
 • pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie pracownika ochrony

Po wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony możesz starać się o pozwolenie do pracy z bronią. W naszej ofercie znajduje się kurs przygotowujący do egzaminu na posiadanie broni w Łodzi, który jest egzaminem państwowym.

Kwalifikowany pracownik ochrony w Łodzi

Wymagania

Jeśli chcesz zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony, musisz spełnić następujące kryteria:

 • mieć ukończone 21 lat
 • być niekarany za przestępstwo umyślne
 • posiadać aktualne badania lekarskie i psychologiczne
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe
 • posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu "Kwalifikowany pracownik ochrony"
 • przedłożyć zaświadczenie i wniosek w jednostce lokalnej Policji

Uprawienia

Po uzyskaniu Wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony otrzymasz następujące uprawnienia:

 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego
 • transportowanie wartości pieniężnych
 • ochrona osób
 • nadzór nad osobami nieposiadającymi uprawnień
 • sporządzanie planu ochrony
 • ochrona obiektów podlegających obowiązkowej ochronie
 • założenie własnej koncesjonowanej agencji ochrony
 • możliwość ubiegania się o pozwolenie na broń

Gdzie zrobić badania na kwalifikowanego pracownika ochrony w Łodzi?

Uprawnione placówki medyczne są odpowiedzialne za wydawanie orzeczeń dla kwalifikowanych pracowników ochrony. Na stronach internetowych Wydziałów Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji można znaleźć wykaz lekarzy i przychodni uprawnionych do przeprowadzania takich badań.

W Łodzi istnieje wiele placówek medycznych, które oferują kompleksowe badania dla przyszłych i aktualnych pracowników ochrony. Najlepiej jest wyszukać najbliższą placówkę w sieci i, jeśli to możliwe, umówić się na badanie. Zawsze warto potwierdzić telefonicznie, czy dana placówka posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich dla pracowników ochrony.

Ważne: listę lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań dla pracowników ochrony w województwie łódzkim można znaleźć na stronie https://lodzka.policja.gov.pl/el7/lista-lekarzy-i-psychol/464,Lista-lekarzy-i-psychologow.html.

Kto pokrywa koszty badań dla kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej?

Koszty badań wymaganych do zapisania się na kurs pokrywa osoba ubiegająca się o kwalifikacje. Jednak za okresowe badania kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zazwyczaj płaci pracodawca.

 

Szkolenie pracownika ochrony w Łodzi w ramach dofinansowania

 • Każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy!
 • Żołnierze zawodowi mogą zrealizować szkolenie w ramach przysługującej im rekonwersji zawodowej - koszt szkolenia pokrywa właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne.
 • Kursy mogą być finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

TRWA NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY W ŁODZI

Rozpoczęcie: Kwiecień/Maj 2024

Referencje uczestników szkoleń i kursów