FB

Obowiązkowy kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek raz na 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8 Ustawy o ochronie osób i mienia oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu.

  • Program: 40 h dydaktycznych
  • Czas trwania: 4 dni (2 zjazdy)
  • Miejsce: teren całej Polski
  • Koszt: w zależności od liczebności grupy - od 350 zł do 500 zł
  • Zajęcia: stacjonarne oraz online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

CEL SZKOLENIA: doskonalenie umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony oraz spełnienie ustawowego wymogu o odbyciu szkolenia.

Zarezerwuj miejsce

Zakres tematyczny:

  • wyszkolenie strzeleckie (budowa i zasady działania broni, strzelanie)
  • Podstawy prawne (aktualizacja przepisów)
  • Samoobrona. Techniki interwencyjne
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna

TRWA NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU! Rozpoczęcie MAJ 2023 r.