FB

Kurs doskonalący pracownika ochrony Katowice

Każdy kwalifikowany pracownik ochrony zobowiązany jest do systematycznego odbywania kursu doszkalającego co pięć lat, zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia. To nie tylko obowiązek, ale także możliwość do szlifowania swoich umiejętności, doskonalenia wiedzy i zdobywania nowych, kluczowych kompetencji.

Centrum kształcenia ustawicznego PASSA oferuje kurs doskonalący dla pracowników ochrony w Katowicach, akredytowany przez Kuratorium Oświaty. Nasze szkolenia umożliwiają pracownikom ochrony nie tylko spełnienie wymogów ustawowych, ale także rozwinięcie umiejętności praktycznych i teoretycznych, niezbędnych w codziennej pracy.

Kurs doszkalający pracownika ochrony w Katowicach to doskonała okazja dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w branży ochroniarskiej. Warto regularnie doskonalić swoje umiejętności - to klucz do sukcesu w dynamicznie rozwijającej się branży ochroniarskiej.

Zarezerwuj miejsce

Kurs doszkalający dla pracowników ochrony - cena Katowice

Cena kursu doskonalącego dla pracowników ochrony w Katowicach zależy od wielkości grupy szkoleniowej, wynosi średnio od 350 do 500 zł. Pamiętaj, że jest to inwestycja w Twoją przyszłość - utrzymanie i rozwijanie kompetencji jest kluczem do sukcesu w branży ochroniarskiej.

Zajęcia realizowane są w bazie szkoleniowej w Katowicach przy ul. Gliwickiej 275, przy ścisłej współpracy z kadrą instruktorów https://kravmaga.sagot.pl/ oraz na strzelnicy SILESIA przy ul. Żelaznej 15.

Kurs doskonalący pracownika ochrony w Katowicach jest skierowany do wszystkich kwalifikowanych pracowników ochrony, niezależnie od posiadania pozwolenia na broń. Regularne odświeżanie i aktualizacja wiedzy to nie tylko spełnienie obowiązków ustawowych, ale przede wszystkim szansa na zaktualizowanie swoich umiejętności i wiedzy: z zakresu prawa, technik interwencji, taktyki i samoobrony, a także wyszkolenia strzeleckiego. Wiedza zdobyta podczas szkolenia zwiększy Twoje szanse na zdobycie atrakcyjnej oferty pracy w sektorze ochrony. Zapisz się na kurs doszkalający dla pracowników ochrony w Katowicach i zainwestuj w swoją przyszłość.

Organizacja kursu

Nasz kurs doskonalący dla pracowników ochrony w Katowicach skonstruowaliśmy w taki sposób, aby zapewnić kursantom jak najbardziej rzetelne i szybkie szkolenie.

  • Czas trwania: 4 dni,dwa zjazdy
  • Ilość godzin: 40 godzin dydaktycznych
  • Lokalizacja: Katowice
  • Cena: 350-500 zł

Zajęcia praktyczne łączymy z teorią poprzez nowoczesne metody i techniki kształcenia na odległość. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie czasu szkolenia, jednocześnie dając uczestnikom możliwość dopasowania nauki do ich indywidualnych potrzeb. Zajęcia realizowane są w bazie szkoleniowej w Katowicach przy ul. Gliwickiej 275, przy ścisłej współpracy z kadrą instruktorów https://kravmaga.sagot.pl/.

Zagadnienia na kursie doskonalącym

Zagadnienia kursu obejmują szereg tematów, które są niezbędne do pełnej realizacji obowiązków związanych z pracą w ochronie.

Szkolenie doszkalające dla pracowników ochrony w Katowicach obejmuje:

  • Wyszkolenie strzeleckie: zrozumienie budowy i zasad działania broni, postawy strzeleckie, poruszanie się z bronią, a także przyswojenie odpowiednich reakcji na zacięcia i szkolenie strzeleckie
  • Aktualne przepisy prawne: przegląd aktualnych przepisów prawnych dotyczących ochrony osób i mienia
  • Techniki samoobrony i interwencyjne: najnowsze techniki samoobrony i interwencji, zasady i procedury użycia środków przymusu bezpośredniego
  • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej: umiejętności z zakresu praktycznego opatrywania ran postrzałowych, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zasad użycia defibrylatora AED, oraz postępowania w przypadku złamań kości, krwawień, oparzeń itp.

Wszystkie te elementy łączą się w spójną całość, tworząc kurs doskonalący dla pracowników ochrony, który rzetelnie przygotowuje do pracy, zapewniając większą pewność siebie i skuteczność w wykonywaniu swoich obowiązków.

TRWA NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU DOSKONALĄCEGO DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY W KATOWICACH

Rozpoczęcie: STYCZEŃ/LUTY 2024