FB

Kurs doszkalający pracowników ochrony Poznań

Każdy kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej jest zobligowany do ukończenia cyklicznego kursu doskonalącego, który odbywa się co 5 lat oraz do przedłożenia potwierdzenia jego ukończenia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu. Taki obowiązek wynika z treści artykułu 38b ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, który określa warunki utrzymania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wymagając od pracowników ochrony posiadania aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości bieżących przepisów prawnych związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Ważne: kurs doskonalący muszą odbyć wszyscy kwalifikowani pracownicy ochrony - niezależnie od tego czy posiadają dopuszczenie do pracy z bronią, czy nie.

Zarezerwuj miejsce

Centrum kształcenia ustawicznego PASSA organizuje regularne kursy doszkalające dla pracowników ochrony w Poznaniu. Akredytacja od kuratora oświaty potwierdza wysoką jakość oraz wiarygodność naszych szkoleń. Wystawione zaświadczenie o ukończeniu kursu jest uznawane zarówno przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji jak i przez pracodawców.

Nabór trwa! Zapisz się, tel. 508 803 111

 

Cena kursu doskonalącego dla pracowników ochrony

W zależności od ilości uczestników w grupie szkoleniowej cena kursu doszkalającego dla pracowników ochrony wynosi od 350 do 500 zł. Kurs ten adresowany jest do osób, które chcą spełnić obowiązek ustawowy odbycia kursu oraz które potrzebują odświeżyć swoją wiedzę i umiejętności zgodnie z wymogami prawnymi. Udział w kursie doskonalącym dla pracowników ochrony w Poznaniu i tym samym przedłużenie uprawnień może przyczynić się do rozwoju kariery zawodowej oraz zwiększenia szans na zdobycie atrakcyjnych ofert pracy w branży ochroniarskiej.

Organizacja kursu doskonalącego dla ochroniarzy w Poznaniu

Intencją kursu doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony jest podniesienie ich umiejętności oraz spełnienie ustawowego wymogu związanego z odbyciem szkolenia. Program obejmuje 40 godzin dydaktycznych, a sam kurs trwa 4 dni i składa się z 2 zjazdów. Zajęcia odbywają się zarówno stacjonarnie, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wystarczą tylko 4 dni, aby ukończyć kurs doszkalający pracownika ochrony - Poznań. Zapisz się już dziś!

Tematyka i zagadnienia na kursie doskonalącym

Nasze specjalistyczne szkolenie doszkalające dla ochroniarzy ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników branży ochroniarskiej. Kursanci uczestniczący w tym szkoleniu mogą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu przepisów prawa, nowoczesnych technik samoobrony, taktyki interwencji oraz pierwszej pomocy. Materiał teoretyczny oraz zajęcia praktyczne obejmują m.in.:

  • wyszkolenie strzeleckie (budowa i zasady działania broni, strzelanie)
  • aktualne przepisy prawa dotyczące ochrony osób i mienia
  • techniki samoobrony i użycia środków przymusu bezpośredniego, techniki interwencyjne
  • podstawy postępowania w sytuacjach kryzysowych, np. w przypadku zagrożenia terrorystycznego
  • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym procedury reagowania na różne rodzaje urazów czy zagrożeń dla zdrowia
  • zasady komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

 

TRWA NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU DOSZKALAJĄCEGO DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY W POZNANIU

Rozpoczęcie:  Kwiecień/Maj 2024

Zainteresowany?

Interesuje Cię nasz kurs? Zostaw numer telefonu a wszystko Ci wyjaśnię.