FB

Szkolenie dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Szkolenie dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Szkolenie jest przeznaczone dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń do celów: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych oraz dla pracowników ochrony ubiegających się o dopuszczenie do pracy z bronią.


Aby uzyskać pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni palnej konieczne jest złożenie egzaminu przed powołaną przez organ Policji komisją egzaminacyjną, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Zgodnie z paragrafem 3 Rozporządzenia MSWiA  z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2000 r. nr 19, poz. 241 z późn. zm.) egzamin składa się z dwóch części:

 • Części teoretycznej - obejmującej znajomość przepisów dotyczących posiadania i używania broni (przepisy Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, przepisy wydane na podstawie tej ustawy, przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstwa i wykroczeń związanych z bronią).
 • części praktycznej - obeujmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju (regulamin strzelnicy, umiejętność składania i rozkładania broni, ładowanie amunicji, zabezpieczenie, odbezpieczanie danej jednostki broni, postępowanie w przypadku niesprawności broni, sprawdzian strzelecki)

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 1.      Zajęcia grupowe - minimum 5 osób
 2.      Czas trwania: 3 dni
 3.      Koszt: 650,00 zł (osoba)

Zwiększ swoją szansę na pozytywny wynik egzaminu!

SZKOLENIE OBEJMUJE:

 1. Przygotowanie do części teoretycznej - uczestnik otrzymuje na własność pakiet testów obejmujący zakresy wymagany na egzaminie wraz z odpowiedziami
 2. Przygotowanie do części praktycznej - dla uczestników szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne obejmujące składanie i rozskładanie broni, budowę i zasady działania broni, dobywanie broni, postępowanie w przypadkach zacięć, ładowanie amunicji, postawy strzeleckie. Przeprowadzone zostaną również zajęcia na strzelnicy - strzelanie z danych jednostek broni palnej. W ramach szkolenia odbędą się symulacje egzaminu państwowego.

Ponadto zapewniamy:

 • strzelnicę
 • opiekę instruktorską
 • broń palną
 • taktyczne wyposażenie do broni
 • tarcz, ochronniki słuchu i wzroku

Posiadamy kilkadziesiąt egzemplarzy własnej broni palnej, m.in.: 

 • pistolet Glock,Walther, P-84, CZ, scorpion
 • pistolet maszynowy PM 98, PM 84P
 • strzelba gładkolufowa Mossberg
 • Karabinek AK
 • karabinek sportowy

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów z jednostek szkoleniowych i taktycznych, posiadających przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach specjalnych.

Uczymy celności i szybkości reakcji!

 KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA: 508-803-111.

Galeria