FB

Security Center

SAFE-ZONE

Security Center

W działającym przy Stowarzyszeniu Europejskim Centrum Bezpieczeństwa zrzeszone jest grono międzynarodowych expertów ds. bezpieczeństwa, m.in. z Polski, Francji, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Ukrainy, USA czy RPA. Nasza współpraca polega na wymianie doświadczeń w zakresie usług szkoleniowych. Wspólnie ustalamy i wdrażamy międzynarodowe standardy w obszarze procedur działania w sytuacji zagrożenia. Podejmujemy wspólne działania z policją i innymi służbami ratunkowymi. 

In the European Security Center operating at PASSA Association, there is a group of highly trained international security experts from Poland, France, Italy, Spain, Great Britain, Ireland, Ukraine, United States and South Africa. Our mutual co-operation is based on exchanging experiences within the field of training services. Together, we set and implement international standards in the area of ​​emergency procedures. We undertake joint activities, i.e. various training programs, workshops with the police as well as other emergency services.

We organize seminars as well as workshops and specialist courses during which we constantly improve qualifications of many people involved in development of personal and public safety, supported by examinations and certifications.

OUR INTERNATIONAL EXPERTS TEAM:

 • ITALY - NAPLES - Ivan Franco
 • FRANCE - Francois Ladasic
 • ITALY - ROME- Pasquale Franco
 • SPAIN - Jose Manuel Gonzalez Sanjuan
 • GREAT BRITAIN - Andy Conroy
 • GREAT BRITAIN - John Jenkins
 • GREAT BRITAIN - Piotr Fajęcki
 • SOUTH AFRICA - Glenn Mortelmans
 • POLAND - Marcin Ziółkowski
 • POLAND - Robert Pawłowski

Our instructors team is a selected group of experts with a long term experience in law enforcement and military units. 

We cooperate also with instructors from:

 • UKRAINE: Piotr Nurzyński
 • IRELAND - Anthony Cunnane
 • ENGLAND - Robert Iluczyk
 • SPAIN - Jose Luis Martin Perez
 • UNITED STATES - Robert Rand

Join our community!

Katarzyna Banasik

Andrzej Marczak - International Combat Schooting & Krav Maga Assotiation

Galeria