FB

Specjalistyczne szkolenia służb ochrony poczty polskiej

Specjalistyczne szkolenia służb ochrony poczty polskiej

Zapraszamy na DOSKONALĄCE szkolenia dla pracowników ochrony. Wszystkie osoby, które uzyskały wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony na początku 2014 r. muszą dostarczyć do właściwych terytorialnie Komend Wojewódzkich Policji zaświadczenie o odbyciu szkolenia doskonalącego - w terminie do końca roku 2018.


Tematyka szkoleń:

1. Zaawansowane wyszkolenie strzelecko-taktyczne w sytuacja zagrożenia życia i ochrony mienia
2. Taktyka działania i współpracy przy realizacji ekstremalnie trudnych przedsięwzięć
3. Techniki interwencyjne, środki przymusu bezpośredniego, samoobrona
4. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Negocjacje
5. Realizacja scenariuszy zdarzeń w warunkach podwyższonego stresu

Współpracujemy z wieloma europejskimi krajami, lecz wkrótce zasięg naszego działania będzie jeszcze większy. Jesteśmy Akredytowanym Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym, gwarantujemy jakość, bezpieczeństwo, nowe umiejętności.

 

We are pleased to inform our European Security Center is about to commence another great project. This tme we have been trusted by POLISH POST OFFICE. In 2017-2018 we will be performing training coursesfor protection services of Polish Post Office in the entire country.

"Specialized training for securityof Polish Post Office" by European Security Center - Accredited Training Examination Center.

The workshops will cover:
1. Advanced shot-to-tact training in ilfe threatening situations and property protection,
2. Tactics of action and cooperation n extremely difficult undertakings
3. Intervention and directcoercion techniques, self-defence.
4. Resolving conflicts, negotiations.
5. Realizationand potential scenarios under stresfful conditions.

We partner with many European countries, however, we plan to expand our reach in the near future. We areaccredited training examination center that ensures highest quality, safety as well as the ability to acquire a whole new set of skills.

We cordially invite you to cooperation

Zapraszamy do współpracy

Katarzyna Banasik
Andrzej Marczak

 

 

Galeria