FB

Bezpiecznie nad wodą - HEL 2021

Bezpiecznie nad wodą - HEL 2021

W roku 2021 Stowarzyszenie "PASSA" kontynuowało rozpoczęty w roku 2019 projekt #NIEZATAPIALNI z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa nad wodą.


Zrealizowano warsztaty z zakresu udzielania I pomocy tonącemu, zasady zdrowego i bezpiecznego wypoczunku, pokazji akcji ratowniczych, gry i zabawy edukacyjne, rejsy łodziami ratowniczymi z byłymi żołnierzami Formozy. W ramach tegorocznych działań nakręcono film edukacyjny ukazujący zagrożenia oraz zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. 

Partnerzy akcji:

  • FORMOZA Rib
  • Pomorska Policja
  • OSP Hel
  • Urząd Miasta w Helu

Galeria