FB

Przygotowanie do egzaminów na dopuszczenie do pracy z bronią

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na dopuszczenie do posiadania broni, który każdy pracownik ochrony musi złożyć przed właściwą terytorialnie Komendą Wojewódzką Policji. Przygotujemy Cię do testu wiedzy oraz części praktycznej.

Uwaga: kurs przeznaczony jest także dla osób ubiegających się o dopuszczenie do używania broni w celach: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych.

 • Forma zajęć: grupowa (minimum 5 osób)
 • Czas trwania: 2 dni
 • Koszt: 700,00 zł/osoba

Masz pytania?
Zadzwoń: 508 803 111

Zarezerwuj miejsce

Jak uzyskać dopuszczenie do pracy z bronią?

Aby uzyskać pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni palnej konieczne jest złożenie egzaminu przed powołaną przez organ Policji komisją egzaminacyjną, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Zgodnie z paragrafem 3 Rozporządzenia MSWiA  z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2000 r. nr 19, poz. 241 z późn. zm.) egzamin składa się z dwóch części:

 • części teoretycznej - obejmującej znajomość przepisów dotyczących posiadania i używania broni (przepisy Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, przepisy wydane na podstawie tej ustawy, przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstwa i wykroczeń związanych z bronią),
 • części praktycznej - obeujmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju (regulamin strzelnicy, umiejętność składania i rozkładania broni, ładowanie amunicji, zabezpieczenie, odbezpieczanie danej jednostki broni, postępowanie w przypadku niesprawności broni, sprawdzian strzelecki).

Szkolenie obejmuje:

 • Przygotowanie do części teoretycznej - uczestnik otrzymuje na własność pakiet testów obejmujący zakresy wymagany na egzaminie wraz z odpowiedziami
 • Przygotowanie do części praktycznej - dla uczestników szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne obejmujące składanie i rozkładanie broni, budowę i zasady działania broni, dobywanie broni, postępowanie w przypadkach zacięć, ładowanie amunicji, postawy strzeleckie. Przeprowadzone zostaną również zajęcia na strzelnicy - strzelanie z danych jednostek broni palnej. W ramach szkolenia odbędą się symulacje egzaminu państwowego.

Ponadto zapewniamy:

 • strzelnicę
 • opiekę instruktorską
 • broń palną
 • taktyczne wyposażenie do broni
 • tarcze, ochronniki słuchu i wzroku
 • pistolet Glock,Walther, P-84, CZ, scorpion
 • pistolet maszynowy PM 98, PM 84P
 • strzelba gładkolufowa Mossberg
 • Karabinek AK
 • karabinek sportowy

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów z jednostek szkoleniowych i taktycznych, posiadających przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach specjalnych.

Uczymy celności i szybkości reakcji! Zapisz się na kurs i zdaj egzamin na dopuszczenie do posiadania broni!