FB

Kurs Pozwolenie na broń Poznań - Przygotowanie do egzaminu

Kurs wdrażający przed uzyskaniem pozwolenia na broń skierowany jest do kwalifikowanych pracowników ochrony, którzy chcą przygotować się do egzaminu państwowego, a także dla osób starających się o pozwolenie na broń w celach:

 • ochrony osobistej
 • ochrony osób i mienia
 • sportowym
 • łowieckim
 • kolekcjonerskim
 • pamiątkowym
 • szkoleniowym
 • hobbystycznym

Zapisz się na kurs przygotowujący do egzaminu na dopuszczenie do posiadania broni w Poznaniu!

Zadzwoń: 508 803 111

Napisz: kbanasik.passa@o2.pl

Zarezerwuj miejsce

Jak wygląda egzamin państwowy na dopuszczenie do posiadania broni?

Osoba posiadająca kwalifikacje pracownika ochrony może ubiegać się o dopuszczenie do posiadania broni, lecz musi najpierw złożyć wniosek i zdać egzamin w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Egzamin ten składa się z dwóch części: teoretycznej, test wiedzy jednokrotnego wyboru oraz praktycznej, sprawdzającej umiejętności strzeleckie z wybranych jednostek broni.

Organizacja kursu w Poznaniu - pozwolenie na broń

 • Szkolenie odbywa się w grupie po zebraniu min. 10 kursantów
 • Kurs przygotowujący do egzaminu na pozwolenie na broń trwa 2 dni i kosztuje 700 zł od osoby
 • W cenie kursu: intensywny program szkoleniowy, materiały dydaktyczne, wsparcie instruktorów

Zapisz się, a uzyskasz solidne przygotowanie do egzaminu na pozwolenie na broń w Poznaniu.

Kursy na pozwolenie na broń organizowane przez Centrum kształcenia ustawicznego PASSA są zróżnicowane i dostosowane do potrzeb osób o różnym poziomie doświadczenia w branży ochroniarskiej. Kursy są skierowane zarówno do początkujących, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę w ochronie, jak i do doświadczonych ochroniarzy, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Cena kursu na dopuszczenie do posiadania broni w Poznaniu obejmuje nie tylko intensywny program szkoleniowy, ale także materiały dydaktyczne oraz wsparcie instruktorów na każdym etapie nauki. Nasi wykwalifikowani instruktorzy zadbają o to, aby każdy uczestnik kursu miał odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne, a także zapewnią pomoc i wsparcie w procesie nauki.

Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu wymaganych przepisów prawa (m.in.: ustawa o broni i amunicji, przepisy karne, regulaminy strzelnic), a także nabędą umiejętności strzeleckie. Kursy są prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami, co gwarantuje rzetelność szkolenia oraz bezpieczeństwo uczestników. Posiadamy akredytację kuratorium oświaty, co świadczy o najwyższym poziomie oferowanych przez nas usług.

Program kursu

Kurs na ochroniarza z pozwoleniem na broń składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Na naszym kursie każdy uczestnik otrzymuje specjalny pakiet testów z pytaniami i odpowiedziami, które są wymagane w części teoretycznej egzaminu państwowego z zakresu m.in.: ustawy o broni i amunicji, zasad przechowywania broni, przepisów karnych, regulaminów strzelnic itp.

W ramach zajęć praktycznych przeprowadzamy naukę posługiwania się bronią, składania i rozkładania, jej budowę oraz zasady działania. Uczymy także dobywania broni, postępowania w przypadkach zacinania się sprzętu, ładowania amunicji oraz właściwej postawy strzeleckiej. Kursanci strzelają na atestowanej strzelnicy z wybranych przez siebie jednostej broni palnej. Podczas szkolenia symulujemy egzamin państwowy, aby nasi kursanci nie byli niczym zaskoczeni.

Nasze szkolenia są dostosowane do potrzeb osób o różnym poziomie doświadczenia w pracy ochroniarza, tak aby każdy mógł zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie posługiwania się bronią oraz zdać państwowy egzamin.

Praktyczne zajęcia realizujemy na atestowanej strzelnicy, gdzie uczymy posługiwania się różnymi rodzajami broni palnej i co bardzo istotne - przeprowadzamy symulacje egzaminu państwowego. Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy kursu zdobędą nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także umiejętności praktyczne z zakresu strzelania. Duży nacisk kładziemy na względy bezpieczeństwa. Nasz kurs na pracownika ochrony z pozwoleniem na broń w Poznaniu przygotowuje wszystkich kursantów do zaliczenia egzaminu przed Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Dzięki naszemu szkoleniu nie tylko zdasz egzamin, ale także nauczysz się celnego strzelania i szybkości reakcji!

Korzystaj z:

 • profesjonalnej opieki instruktorskiej
 • atestowanej strzelnicy
 • szerokiego zaplecza broni palnej
 • taktycznego wyposażenia do broni
 • tarcz, ochronników słuchu i wzroku
 • bezpiecznego otoczenia do nauki
 • pistoletów Glock, Walther, P-84, CZ, Scorpion
 • pistoletów maszynowych PM 98, PM 84P
 • strzelb gładkolufowych Mossberg
 • karabinków AK
 • karabinków sportowych

Cena kursu ochrony z pozwoleniem na broń - Poznań

Zajęcia odbywają się w formie grupowej. Kurs rozpoczyna się, gdy zbierzemy co najmniej 10 chętnych. Cena szkolenia przygotowującego na egzamin na pozwolenie na broń wynosi 700 zł od osoby i trwa 2 dni.

Kurs odbywa się pod opieką instruktorów z jednostek szkoleniowych i taktycznych, posiadających przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach specjalnych.

Zainteresowany?

Interesuje Cię nasz kurs? Zostaw numer telefonu a oddzwonię.