FB

Medal za zasługi dla Policji

Prezes Stowarzyszenia "PASSA" Katarzyna Banasik została odznaczona medalem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za Zasługi dla Policji. Medal ten przyznaje się za wybitne zasługi w dziedzinie ustawowych zadań Policji. Odznaczenie wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach oraz Wojewoda Świętokrzyski.


Katarzyna Banasik odebrała to wyróżnienie jako Prezes Stowarzyszenia "PASSA" w ramach którego od 10 lat inicjuje i realizuje szereg projektów i kampanii edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i osobistego wpierając Garnizon Świętokrzyski w realizacji swoich celów statutowych. W ramach wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie "PASSA" i Świętokrzyską Policję przeszkolono ponad 45 tyś. osób z terenu woj. świętokrzyskiego - dzieci, młodzieży, kobiet, seniorów i innych.

Galeria