FB

Zwalczanie terroryzmu

Zwalczanie terroryzmu

Autorski program szkoleniowy SAFE "Selfe defence against fierce enemy" to świadomość zdarzenia, rozwiązywanie sytuacji kryzysowej, zasady i procedury zachowania się w trakcie i po ataku.


 

Skierowany jest do Instytucji Publicznych, Sektora Prywatnego, Stowarzyszeń, Fundacji oraz Osób prywatnych: całych rodzin, grup znajomych wyjeżdżających za granicę. W ramach programu prowadzimy wspólne szkolenia z instruktorami z wielu krajów oraz funkcjonariuszami Policji, innych służb mundurowych i ratowniczych.

Film