FB

"Zarządzanie Kryzysowe"

"Zarządzanie Kryzysowe"

W czerwcu 2020 wraz z firmą INSTIN zrealizowaliśmy dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku certyfikowane szkolenie pn.: "Zarządzanie kryzysowe".


Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Historyczno-Socjologicznego, Filologicznego oraz Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku” dla 30 osób.

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy studentów na temat zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz przekazanie podstaw do ubiegania się o stanowisko w administracji publicznej odpowiedzialne za zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

W 2018 roku zrealizowaliśmy już na zlecenie Uniwersytetu w Białymstoku II edycje szkoleń dla grupy 60 studentów.

Galeria