FB

SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY

SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY

Stowarzyszenie "PASSA" włączyło się aktywnie w realizację kampanii edukacyjno-profilaktycznej zainaugurowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt.: "Narkotyki & Dopalacze Zabijają"


Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

Założenia kampanii będziemy przedstawiać dzieciom i młodzieży świętokrzyskich placówek oświatowych podczas realizowanych projektów i szkoleń profilaktycznych w roku 2019

  • Dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia! To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. 
  • Mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. „tatuaży”. 
  • Sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”.
  • Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.

UWAGA 
Elementem kampanii jest także konkurs na mem internetowy i animację w formacie GIF. Prace mają dotyczyć zapobiegania oraz przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej razembezpieczniej.mswia.gov.pl w zakładce poświęconej kampanii.

Gdzie szukać pomocy:

➡️800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
➡️116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
➡️800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
➡️800 12 12 12 Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Film