FB

Stowarzyszenie

dowiedz się kim jesteśmy

nasz zespół

Powszechnie przyjmuje się zasadę, że organizatorów fundacji jednoczy kapitał, zaś twórców stowarzyszeń wzajemne, pozytywne relacje międzyludzkie, zaufanie i przyjaźń. Tak też było w naszym przypadku.

Naszym głównym atutem są doskonale wykształceni, energiczni i skuteczni w działaniu  członkowie, dzięki nim Stowarzyszenie może skutecznie realizować swoja misję.

Są to m.in. prawnicy, eksperci ds. bezpieczeństwa, instruktorzy samoobrony i wyszkolenia strzeleckiego, byli żołnierze jednostek specjalnych, psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy sądowi - dajemy zatem realną gwarancję skuteczności oferowanych przedsięwzięć.

Jesteśmy osobami zdeterminowanymi w działaniu, pełnymi energii i życiowej pasji jaką jest propagowanie bezpieczenstwa.  Więcej o nas w zakładce „poznajmy się”.

 

O NAS

Głównym motywem działania Stowarzyszenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, działanie na rzecz rozwoju edukacji, sportu i bezpieczeństwa.

Cele:

  • aktywizacja zawodowa
  • doradztwo prawne
  • edukacja dla bezpieczeństwa
  • propagowanie bezpieczeństwa publicznego i osobistego
  • działania na rzecz obronności państwa

Centrum Kształcenia Ustawicznego "PASSA" zaistniało na rynku edukacyjnym w 2012 r. Kursy i szkolenia prowadzi w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego "PASSA", która posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i jest objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Placówka jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Posiada akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nr KO.II.546.4.2017.

Stowarzyszenie "PASSA" współpracuje z Europejskim Centrum Bezpieczeństwa, w którym zrzeszone jest grono międzynarodowych expertów ds. bezpieczeństwa, m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Ukrainy. Nasza współpraca polega na wymianie doświadczeń w zakresie usług szkoleniowych. Wspólnie ustalamy i wdrażamy międzynarodowe standardy w obszarze procedur działania w sytuacji zagrożenia. Podejmujemy wspólne działania z policją i innymi służbami ratunkowymi. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

  • 2022 - Medal Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za ZASŁUGI DLA POLICJI
  • 2020 - "CZYSTE SERCE" - Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego za inicjowanie kampanii zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców woj. świętokrzyskiego
  • 2019 - "LAUR ŚWIĘTOKRZYSKI" - Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego w kategorii "Działania na rzecz bezpieczeństwa"
  • 2018 - "CZYSTE SERCE" - Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, kobiet, seniorów i osób niepełnosprawnych

Posiadamy zaplecze lokalowe i bazę dydaktyczno-szkoleniową siedzibie placówki w Kielcach oraz na terenie innych miast wojewódzkich, takich jak Warszawa, Lublin, Poznań, Wrocław. Atutem placówki są: posiadanie specjalistycznego sprzętu szkoleniowego w zakresie ochrony osób i mienia, doskonale wyposażone strzelnice, własne magazyny broni, bogate doświadczenie i profesjonalna kadra instruktorska.

Szkolenia proobronne. Pozwolenie ba broń

Szkolenia proobronne. Pozwolenie ba broń

Szkolenia dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Przygotowujemy do części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego. Szkolenie zostało poszerzone o zagadnienia proobronne. Każdy z uczestników pozna m.in.: zasady i taktykę działania w zespole na polu walki czy procedury działania w warunkach podwyższonego stresu i zmęczenia

Więcej

Procedury działania w sytuacji zagrożenia

Procedury działania w sytuacji zagrożenia

Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA" wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach realizuje kolejne projekty związane z propagowaniem bezpieczeństwa na terenie woj. świętokrzyskiego. Z tych działań powstał film instruktażowy dla placówek oświatowych ukazujący procedury działania w sytuacji wtargnięcia do szkoły uzbrojonego napastnika (patrz "multimedia").

Więcej

Do kieleckiego Centrum kultury wtargnął uzbrojony napastnik

Do kieleckiego Centrum kultury wtargnął uzbrojony napastnik

Więcej

Bezpieczeństwo w pociągu

Bezpieczeństwo w pociągu

Jak zachować się w momencie ataku terrorystycznego, jak ewakuować rannych, a jak obronić się przed atakiem pijanego pasażera? Tego uczą się maszyniści i konduktorzy świętokrzyskiego POLREGIO. Wszystko po to, by na wakacje zwiększyć bezpieczeństwo w pociągach.

Więcej

Atak uzbrojonego napastnika

Atak uzbrojonego napastnika

Specjalistyczne szkolenia z zakresu procedur działania w sytuacji wtargnięcia do szkoły uzbrojonego napastnika. Uczniowie kieleckich szkół średnich poznawali instruktaż na wypadek wtargnięcia napastnika do sali lekcyjnej, na korytarzu czy w przestrzeni otwartej. Poznali również zadady przeprowadzania ewakucji w tym zakresie.

Więcej

Symulacja Wypadku Drogowego

Symulacja Wypadku Drogowego

Jak udzielić pomocy poszkodowanemu? Jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia? jakie są najczęstsze przyczyny wypadków i zdarzeń drogowych? WYPADEK TO NIE PRZYPADEK! Przeciwdziałaj! Pomagaj! Działania edukacyjne realizowane dla uczniów kieleckich placówek oświatowych.

Więcej

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla konduktorów PolRegio

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla konduktorów PolRegio

Procedury działania w sytuacji zagrożenia w pociągu. W dniach 22-26.10.2018 r. konduktorzy z terenu woj. świętokrzyskiego uczyli się jak zachować zimną krew w sytuacji kryzysowej w faktycznym miejscu swojej pracy. Szkolenia polegały na inscenizowaniu zagrożeń. Wzięło w nich udział ok 100 konduktorów. 

Więcej

Wtargnięcie napastnika do szkoły

Wtargnięcie napastnika do szkoły

Prezes Stowarzyszenia "PASSA" Katarzyna Banasik wraz z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach opowiada jak powinna wyglądać profesjoalna organizacja szkoleń z zakresu wtargnięcia do szkoły uzbrojonego napastnika.

Więcej

#HelpCameroon

#HelpCameroon

Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej  "PASSA" w Kielcach włączyło się aktywnie w niesienie pomocy mieszkańcom Kamerunu (Środkowa Afryka). Hasło zainicjowanej przez Stowarzyszenie pomocy to: #HelpCameroon. Jako pierwszych obejmiemy pomocą mieszkańców wioski Mawel Limai. Mieszkańcy nie mają elektryczności, niedawno do wioski doprowadzono wodę. Potrzeby są bardzo duże.

Więcej

Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w wakacje

Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w wakacje

Stowarzyszenie "PASSA" wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zainaugurowało kampanię edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa "Twój przykład - moje życie", która ma na celu zwrócenie uwagi na to jak negatywny przykład dorosłych może wpłynąć na bezpieczeństwo najmłodszych.

Więcej

Bezpieczny konduktor - bezpieczny pasażer

Bezpieczny konduktor - bezpieczny pasażer

W roku 2019 po raz kolejny szkoliliśmy konduktorów z woj. świętokrzyskiego z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożeń: samoobrona, I pomoc przedmedyczna, wtargnięcie do pociągu napastnika, reagowanie na agresję i przemoc, umiejętności interpersonalne, procedury działania w przypadku kontaktu z zakaźnie chorym

Więcej

Atak terrorystyczny na szkołę - edukacja dla bezpieczeństwa

Atak terrorystyczny na szkołę - edukacja dla bezpieczeństwa

Atak uzbrojonego napastnika na szkołę.
Kolejne ćwiczenia z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożenia w SP nr 24 w Kielcach. Scenariusz ćwiczeń: Do szkoły wtargnął uzbrojony napastnik, postrzelił jedną z nauczycielek. Napastnik ranił również nauczyciela w klasie. Uczniowie i nauczyciele ułyszeli sygnał alarmujący o uzbrojonym napastniku na terenie placówki. Dzieci barykadowały się w salach. Do akcji wkroczyli negocjatorzy oraz grupa antyterrorystów, po czym nastąpiła ewakuacja placówki.

Więcej

Bezpieczne zakupy w galerii

Bezpieczne zakupy w galerii

Specjalistyczne szkolenia z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożenia realizowane przez ekspertów Europejskiego Centrum Bezpieczeństwa w Galerii Korona w Kielcach. Celem szkolenia było zdobycie przez pracowników ochrony wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie galerii handlowej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objał Europoseł Pan Bogdan Wenta.

Więcej

Wywiad dla TVP

Wywiad dla TVP

Bezpieczna szkoła w strefie Schengen

Informujemy, iż Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA" z siedzibą w Kielcach w latach 2015 - 2016 zrealizowało cykl szkoleń z zakresu procedur działania w sytuacjach kryzysowych w placówce oświatowej pn.: "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen". Szkolenia adresowane były dla kadry zarządzającej, administracyjnej i dydaktycznej placówek oświatowych z obszaru miasta Lublin. W projekcie wzięło udział łącznie 9 484 osób.

Więcej

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA - wielka ewakuacja!

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA - wielka ewakuacja!

Symulacja ewakuacji placówki oświatowej na wypadek wtargnięcia uzbrojonych napastników. Ewakuacja odbyła się w związku z realizacją projektu AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej. W projekcie bierze udział 10 tys. uczestników. W ewakuacji udział brali uczestnicy kursu instruktorskiego SWAT organizowanego przez Andrzeja Marczaka - ICSKMA.

Więcej

Procedury działania w sytuacji zagrożenia w transporcie publicznym

Procedury działania w sytuacji zagrożenia w transporcie publicznym

W październiku 2017 roku eksperci Europejskiego Centrum Bezpieczeństwa z Włoch, Francji, Czech, RPA, Polski i Hiszpanii uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożenia w środkach transportu publicznego.

Więcej

Samoobrona dla kobiet

Samoobrona dla kobiet

Stowarzyszenie "PASSA" realizuje zajęcia z samoobrony dla kobiet. Uczestniczki poznają praktyczne elementy samoobrony, procedury działania w sytuacji zagrożeń, aspekty prawne działania w obronie własnej. Ukazujemy jakie symptopmy poprzedzają atak agresji. Uczymy odpowiedzialności, trzeźwości myślenia oraz umiejętności podejmowania adekwatnych decyzji w sytuacjach zagrożenia. 

Więcej

Podsumowanie projektu Akademia bezpieczeństwa 2

Podsumowanie projektu Akademia bezpieczeństwa 2

W dniu 10.12.2018 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt "Akademia bezpieczeństwa 2 - edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych w Kielcach" realizowany w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 2018.

Więcej

Konduktor - komandos i pielęgniarka w jednym :)

Konduktor - komandos i pielęgniarka w jednym :)

Specjalistyczne szkolenia dla konduktorów świętokrzyskiego oddziału POLREGIO. Konduktorów uczyliśmy m. in.: jak obronić się przed atakiem nożownika, jak udzielić pierwszej pomocy pasażerom w przypadku zagrożenia życia, jak postępować z osobą zakaźnie chorą

Więcej

Stowarzyszenie

dowiedz się kim jesteśmy

podziękowali nam
ponadto zaufali nam