FB

Stowarzyszenie

dowiedz się kim jesteśmy

nasz zespół

Powszechnie przyjmuje się zasadę, że organizatorów fundacji jednoczy kapitał, zaś twórców stowarzyszeń wzajemne, pozytywne relacje międzyludzkie, zaufanie i przyjaźń. Tak też było w naszym przypadku.

Naszym głównym atutem są doskonale wykształceni, energiczni i skuteczni w działaniu  członkowie, dzięki nim Stowarzyszenie może skutecznie realizować swoja misję.

Są to absolwenci m.in. psychologii, pedagogiki, ekonomii, prawa, humaniści, filolodzy językowi, instruktorzy samoobrony i wyszkolenia strzeleckiego, kuratorzy sądowi- dajemy zatem realną gwarancję realizacji rozmaitych potrzeb ludzi na współczesnym rynku pracy.

Jesteśmy osobami aktywnymi zawodowo zarówno jako pracownicy jak i przedsiębiorcy, stąd znamy doskonale problemy z jakimi musi zmierzyć się bezrobotny pragnący podjąć aktywność zawodową. Więcej o nas w zakładce „poznajmy się”.

 

misja

Głównym motywem działania Stowarzyszenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu szczególnie wśród osób nieaktywnych zawodowo oraz działanie na rzecz rozwoju edukacji, oświaty, sportu i bezpieczeństwa.

Cele:

  • aktywizacja zawodowa
  • doradztwo prawne
  • organizowanie kursów, konferencji, szkoleń i wykładów
  • pozaszkolne formy edukacji
  • propagowanie bezpieczeństwa

Centrum Kształcenia Ustawicznego "PASSA" zaistniało na rynku edukacyjnym w 2012 r. Kursy i szkolenia prowadzi w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego "PASSA", która posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i jest objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Placówka jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Posiada akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nr KO.II.546.4.2017.

Posiadamy zaplecze lokalowe i bazę dydaktyczno-szkoleniową siedzibie placówki w Kielcach oraz na terenie innych miast wojewódzkich, takich jak Warszawa, Lublin, Poznań, Wrocław. Atutem placówki są: posiadanie specjalistycznego sprzętu szkoleniowego w zakresie ochrony osób i mienia, doskonale wyposażone strzelnice, własne magazyny broni, bogate doświadczenie i profesjonalna kadra instruktorska.

Wywiad dla TVP

Wywiad dla TVP

Bezpieczna szkoła w strefie Schengen

Informujemy, iż Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA" z siedzibą w Kielcach w latach 2015 - 2016 zrealizowało cykl szkoleń z zakresu procedur działania w sytuacjach kryzysowych w placówce oświatowej pn.: "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen". Szkolenia adresowane były dla kadry zarządzającej, administracyjnej i dydaktycznej placówek oświatowych z obszaru miasta Lublin. W projekcie wzięło udział łącznie 9 484 osób.

Więcej

Wywiad dla Tvp Kielce

Wywiad dla Tvp Kielce

Komentarz Prezes Stowarzyszenia dla Tvp Kielce o potrzebie realizacji specjalistycznych szkoleń z zakresu procedur działania w sytuacjach kryzysowych po tegorocznych zamachach w Brukseli.

Więcej

Stowarzyszenie

dowiedz się kim jesteśmy

podziękowali nam
ponadto zaufali nam