FB

STOP Cyberprzemocy

STOP Cyberprzemocy

Film zrealizowany w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej 2018". Projekt zakładał realizację szeregu działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania: cyberprzemocy, mowie nienawiści, stereotypom i uprzedzeniom, szkodliwości substancji psychoaktywnych i konsekwencji prawnych stosowania przemocy.

Film