FB

Rządowy projekt w ramach programu Razem bezpieczniej

Rządowy projekt w ramach programu Razem bezpieczniej

Projekt zakłada realizację bezpłatnych szkoleń z zakresu PROCEDUR DZIAŁANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH w placówkach oświatowych w Kielcach i ich najbliższym otoczeniu, w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej - programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.


Zapraszamy do AKADEMII BEZPIECZEŃSTWA - projekcie dofinansowanym przez MSWiA w ramach programu Razem bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata 2016-2017.

Szkolenia są bezpłatne, skierowane do: uczniów, rodziców, kadry zarządzającej, dydaktycznej i administracyjnej szkół, kobiet i seniorów w Kielcach. Do realizacji projektu zapraszamy chętne placówki oświatowe. Liczba uczestników - 10 tys. osób.

Projekt zakłada podjęcie różnorodnych działań prowadzących do podniesienia  bezpieczeństwa w placówce oświatowej i jej najbliższym otoczeniu - wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Zaplanowane szkolenia:

 • "ZROZUMIEĆ ŚWIAT - tolerancja, szacunek i bezpieczeństwo każdego dnia"
 • "STOP dla przemocy i uzależnień"
 • "Bezpieczeństwo w placówce oświatowej"
 • "ŚWI@DOMY RODZIC - BEZPIECZNE DZIECKO"
 • "Bezpieczna kobieta"
 • "Akademia bezpiecznego seniora"
 • "Ewakuacja strefy zagrożonej" - procedury działania w sytuacjach kryzysowych

Ponadto projekt zakłada bezpłatne konsultacja psychologa w placówkach oświatowych, konkursy plastyczne, doposażenie świetlic szkół podstawowych. Szczegółowy harmonogram poszczególnych szkoleń zostanie wkrótce ogłoszony. Zapraszamy do współpracy!  

HARMONOGRAM - październik / listopad / grudzień 2017:

 • SP nr 27 - 05.10, 12.10, 17.10, 31.10, 09.11, 17.11, 28.11
 • SP nr 22 - 06.10, 09.10, 10.10, 11.10, 18.10, 25.10, 16.11
 • SP nr 39 - 10.10, 11.10, 30.10
 • SP nr 34 - 19.10, 26.10, 27.10, 07.11, 20.11, 21.11, 22.11
 • SP nr 31 - 13.10, 03.11, 08.12
 • SP nr 5 - 19.10, 15.11,16.11, 07.12
 • SP nr 24 - 02.11, 08.11, 09.11, 27.11, 
 • I Szkoła Społeczna - 16.10, 18.10, 06.11. 10.11, 13.11, 23.11, 
 • SP nr 25 - 14.11, 16.11, 04.12, 05.12
 • SP nr 33 - 23.11, 24.11, 29.11, 30.11, 01.12, 11.12
 • SP nr 11 - 
 • Seniorzy - 18.10, 25.10. 8.11 - w godzinach 16:30 - 18:00, ul. Seminaryjska 29a 
 • Kobiety - 13.10, 16.10, 17.10, 15.11, 22.11, 29.11 - w godzinach 18:30 - 19:45 I grupa, 19:45 - 21:00 II grupa - ul. Seminaryjska 29a

 

Katarzyna Banasik - 508-803-111, Andrzej Marczak 606-966-251

Galeria