FB

Rządowy projekt w ramach programu Razem bezpieczniej

Rządowy projekt w ramach programu Razem bezpieczniej

Zakończyliśmy realizację bezpłatnych szkoleń z zakresu PROCEDUR DZIAŁANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH w placówkach oświatowych w Kielcach i ich najbliższym otoczeniu, w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej - programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.


AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA - projekt dofinansowanym przez MSWiA w ramach programu Razem bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata 2016-2017 - 10 180 uczestników!

Zrealizowane w ramach projektu bezpłatne szkolenia skierowane były: uczniów, rodziców, kadry zarządzającej, dydaktycznej i administracyjnej szkół, kobiet i seniorów w Kielcach. Do realizacji projektu przystąpiły chętne placówki oświatowe.

Projekt zakładał podjęcie różnorodnych działań prowadzących do podniesienia  bezpieczeństwa w placówce oświatowej i jej najbliższym otoczeniu - wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Zrealizowane szkolenia:

 • "ZROZUMIEĆ ŚWIAT - tolerancja, szacunek i bezpieczeństwo każdego dnia"
 • "STOP dla przemocy i uzależnień"
 • "Bezpieczeństwo w placówce oświatowej"
 • "ŚWI@DOMY RODZIC - BEZPIECZNE DZIECKO"
 • "Bezpieczna kobieta"
 • "Akademia bezpiecznego seniora"
 • "Ewakuacja strefy zagrożonej" - procedury działania w sytuacjach kryzysowych

Ponadto projekt zakładał bezpłatne konsultacje psychologa w placówkach oświatowych, konkursy plastyczne, doposażenie świetlic. 

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA W LICZBACH:

W projekcie wzięło udział 11 placówek oświatowych z Kielc: SP 33, SP 39, SP 27, SP 24, SP 22, SP 31, SP 34, SP 13, SP 5, SP 25, I Szkoła Społeczna, w tym:

 • w 11 szkołach zorganizowano warsztaty dla uczniów
 • w 9 szkołach zorganizowano warsztaty dla nauczycieli
 • w 5 szkołach odbyły się zajęcia dla rodziców 
 • 5 szkół przystąpiło do konkursu plastycznego
 • w 9 szkołach zorganizowano konsultacje psychologiczne
 • w 3 szkołach zorganizowano ewakuacje
 • w 6 szkołach doposażono świetlice
 • 4000 uczniów otrzymało elementy odblaskowe

Łącznie w projekcie wzięło udział 10 180 uczestników, w tym:

 • 7277 uczniów
 • 2138 rodziców/opiekunów
 • 694 osób kadry oświatowej 
 • 41 kobiet
 • 30 seniorów

dla których zrealizowano 571 h zajęć

Podziękowania za zrealizowane szkolenia znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce "podziękowania" :)

Katarzyna Banasik - 508-803-111, Andrzej Marczak 606-966-251

Galeria