FB

projekty ue

projekty ue

BEZPIECZNA SZKOŁA W STREFIE SCHENGEN

 Informujemy, iż Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA" z siedzibą w Kielcach w latach 2015 - 2016 zrealizowało cykl szkoleń z zakresu procedur działania w sytuacjach kryzysowych w placówce oświatowej pn.:

"Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"

 Podstawowe informacje o projekcie:

Podmioty realizujące projekt: Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA", Lechaa Consulting Sp. z o.o.
Zamawiający: Gmina Lublin z siedzibą w Lublinie, Pl. Kr. W. Łokietka 1
Podmiot finansujący projekt: Norewski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Nazwa projektu: Bezpieczna szkoła w strefie Schengen (11/NMF PL-15/14)

 Szkolenia adresowane były dla kadry zarządzającej, administracyjnej i dydaktycznej placówek oświatowych z obszaru miasta Lublin.


Szkolenia zostały przeprowadzone dla 9 484 osób, w tym:
- osób zarządzających placówkami oświatowymi,
- osób z kadry administracyjnej  
- osób stanowiących kadrę dydaktyczną.

Łącznie w szkoleniach wzięli udział pracownicy 185 placówek dydaktycznych zarówno państwowych jak i prywatnych.

 

W ramach szkoleń Stowarzyszenie "PASSA" przeprowadziło symulację ewakuacji w 10 wybranych placówkach oświatowych. Uczestnikami symulacji ewakuacji były wszystkie osoby przebywające w danym momencie na terenie placówki szkolnej, tj.: uczniowie, nauczyciele, kadra zarządzająca, kadra administracyjna.Celem symulacji ewakuacji było praktyczne zastosowanie przez uczestników nabytych podczas szkoleń umiejętności.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

1. Profilaktyka zagrożeń, ich rozpoznawanie oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach niebezpiecznych

2. Procedury postępowania w sytuacji zagrożeń

3. Organizacja ewakuacji uczniów z terenu zagrożenia

4. Podstawy negocjacji z potencjalnym agresorem

5. Podstawowe zasady postępowania przy zagrożeniach typu "uzbrojony napastnik", "agresywny uczeń", podłożenie ładunku bombowego itp.

6. Zasady zachowania się podczas wejścia do szkoły/placówki oświatowej służb uprawnionych do likiwdacji zagrożeń (Policji, Straży Pożarnej, grupy specjalnej itp.)

 

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu, dostępnymi na stronie:

http://bezpiecznaszkola.lublin.eu/konferencja_podsumowujaca_projekt__materialy_konferencyjne_

 

KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY I DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie "PASSA" w okresie marzec 2012 - styczeń 2014 realizowało projekt współfinansowany z UE w ramach EFS pn.:

„Kształcenie w zawodzie Technik ochrony i doradztwo edukacyjno-zawodowe w województwie świętokrzyskim”

Podstawowe informacje o projekcie:
Instytucja realizująca projekt: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło & Lech Zięcik
Partner projektu: STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "PASSA"

Instytucja Pośrednicząca: Świętokrzyskie Biuro Rozwju Regionalnego w Kielcach
Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer i nazwa Działania: 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
Obszar realizacji projektu: Województwo świętokrzyskie
Okres realizacji: 1 stycznia 2012r. – 31 marca 2014r.

 

Projekt „Kształcenie w zawodzie Technik ochrony i doradztwo edukacyjno-zawodowe w województwie świętokrzyskim” kierowany jest do 40 osób dorosłych, które chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie ochrony osób i mienia.

Projekt zakłada realizację dwuletniego cyklu kształcenia w zawodzie "Technik ochrony osób i mienia" w ramach szkoły policealnej na terenie Kielc oraz Buska-Zdroju.

O przyjęcie do szkoły dla dorosłych kształcącej w zawodzie Technik ochrony mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:

   - są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego
   - są w wieku powyżej 18 lat
   - legitymują się wykształceniem min. średnim
   - są niekaranie

W przypadku dużej ilości kandydatów o przyjęciu będzie decydowała analiza formularza zgłoszeniowego, kolejność zgłoszeń, ewentualnie rozmowa.

Wymagane dokumenty:
-Formularz Zgłoszeniowy
-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Rozpoczęcie rekrutacji: 16.03.2012 r.
Zakończenie rekrutacji: 14.04.2012 r.

Formularze dostępne są w sekretariacie STOWARZYSZENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „PASSA” w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 49/49.

IV semestr kształcenia realizowany był przy wsparciu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, bez pomocy którego ukończenie szkół przez uczniów byłoby niemożliwe. 

W dniach 14-15.01.2014 r. odbyły się egzaminy zawodowe dla słuchaczy obydwu szkół policealnych! Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników egzaminu i dumni z naszych uczniów, którzy ciężką pracą i wytrwałością w dążeniu do celu udowonili, że marzenia są w naszym zasięgu - trzeba tylko chcieć!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: Szkoła w Kielcach 508-803-111, kbanasik.passa@o2.pl; Szkoła w Busku-Zdroju 798-912-383, kpoborca.passa@o2.pl