FB

BEZPIECZNA SZKOŁA W STREFIE SCHENGEN

 

 

Informujemy, iż Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA" z siedzibą w Kielcach w latach 2015 - 2016 zrealizowało cykl szkoleń z zakresu procedur działania w sytuacjach kryzysowych w placówce oświatowej pn.:

"Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"

Podstawowe informacje o projekcie:

Podmioty realizujące projekt: Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA", Lechaa Consulting Sp. z o.o.
Zamawiający: Gmina Lublin z siedzibą w Lublinie, Pl. Kr. W. Łokietka 1
Podmiot finansujący projekt: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Nazwa projektu: Bezpieczna szkoła w strefie Schengen (11/NMF PL-15/14)

 

Szkolenia adresowane były dla kadry zarządzającej, administracyjnej i dydaktycznej placówek oświatowych z obszaru miasta Lublin.


Szkolenia zostały przeprowadzone dla 9 484 osób, w tym:
- osób zarządzających placówkami oświatowymi,
- osób z kadry administracyjnej  
- osób stanowiących kadrę dydaktyczną.

Łącznie w szkoleniach wzięli udział pracownicy 185 placówek dydaktycznych zarówno państwowych jak i prywatnych.

 

W ramach szkoleń Stowarzyszenie "PASSA" przeprowadziło symulację ewakuacji w 10 wybranych placówkach oświatowych. Uczestnikami symulacji ewakuacji były wszystkie osoby przebywające w danym momencie na terenie placówki szkolnej, tj.: uczniowie, nauczyciele, kadra zarządzająca, kadra administracyjna.Celem symulacji ewakuacji było praktyczne zastosowanie przez uczestników nabytych podczas szkoleń umiejętności.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

1. Profilaktyka zagrożeń, ich rozpoznawanie oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach niebezpiecznych

2. Procedury postępowania w sytuacji zagrożeń

3. Organizacja ewakuacji uczniów z terenu zagrożenia

4. Podstawy negocjacji z potencjalnym agresorem

5. Podstawowe zasady postępowania przy zagrożeniach typu "uzbrojony napastnik", "agresywny uczeń", podłożenie ładunku bombowego itp.

6. Zasady zachowania się podczas wejścia do szkoły/placówki oświatowej służb uprawnionych do likiwdacji zagrożeń (Policji, Straży Pożarnej, grupy specjalnej itp.)

 

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu, dostępnymi na stronie:

http://bezpiecznaszkola.lublin.eu/konferencja_podsumowujaca_projekt__materialy_konferencyjne_

KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY I DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie "PASSA" w okresie marzec 2012 - styczeń 2014 realizowało projekt współfinansowany z UE w ramach EFS pn.:

„Kształcenie w zawodzie Technik ochrony i doradztwo edukacyjno-zawodowe w województwie świętokrzyskim”

Podstawowe informacje o projekcie:
Instytucja realizująca projekt: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło & Lech Zięcik
Partner projektu: STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "PASSA"

Instytucja Pośrednicząca: Świętokrzyskie Biuro Rozwju Regionalnego w Kielcach
Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer i nazwa Działania: 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
Obszar realizacji projektu: Województwo świętokrzyskie
Okres realizacji: 1 stycznia 2012r. – 31 marca 2014r.

 

Projekt „Kształcenie w zawodzie Technik ochrony i doradztwo edukacyjno-zawodowe w województwie świętokrzyskim” kierowany jest do 40 osób dorosłych, które chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie ochrony osób i mienia.

Projekt zakłada realizację dwuletniego cyklu kształcenia w zawodzie "Technik ochrony osób i mienia" w ramach szkoły policealnej na terenie Kielc oraz Buska-Zdroju.

O przyjęcie do szkoły dla dorosłych kształcącej w zawodzie Technik ochrony mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:

   - są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego
   - są w wieku powyżej 18 lat
   - legitymują się wykształceniem min. średnim
   - są niekaranie

W przypadku dużej ilości kandydatów o przyjęciu będzie decydowała analiza formularza zgłoszeniowego, kolejność zgłoszeń, ewentualnie rozmowa.

Wymagane dokumenty:
-Formularz Zgłoszeniowy
-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Rozpoczęcie rekrutacji: 16.03.2012 r.
Zakończenie rekrutacji: 14.04.2012 r.

Formularze dostępne są w sekretariacie STOWARZYSZENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „PASSA” w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 49/49.

IV semestr kształcenia realizowany był przy wsparciu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, bez pomocy którego ukończenie szkół przez uczniów byłoby niemożliwe. 

W dniach 14-15.01.2014 r. odbyły się egzaminy zawodowe dla słuchaczy obydwu szkół policealnych! Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników egzaminu i dumni z naszych uczniów, którzy ciężką pracą i wytrwałością w dążeniu do celu udowonili, że marzenia są w naszym zasięgu - trzeba tylko chcieć!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: Szkoła w Kielcach 508-803-111, kbanasik.passa@o2.pl; Szkoła w Busku-Zdroju 798-912-383, kpoborca.passa@o2.pl

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA - edukacja dla bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, kobiet i seniorów w Kielcach

 

Projekt zakładał realizację bezpłatnych szkoleń z zakresu PROCEDUR DZIAŁANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH w placówkach oświatowych w Kielcach i ich najbliższym otoczeniu, w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej - programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.

Zrealizowane w ramach projektu bezpłatne szkolenia skierowane były: uczniów, rodziców, kadry zarządzającej, dydaktycznej i administracyjnej szkół, kobiet i seniorów w Kielcach. Do realizacji projektu przystąpiły chętne placówki oświatowe.

Projekt zakładał podjęcie różnorodnych działań prowadzących do podniesienia  bezpieczeństwa w placówce oświatowej i jej najbliższym otoczeniu - wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Zrealizowane szkolenia:

 • "ZROZUMIEĆ ŚWIAT - tolerancja, szacunek i bezpieczeństwo każdego dnia"
 • "STOP dla przemocy i uzależnień"
 • "Bezpieczeństwo w placówce oświatowej"
 • "ŚWI@DOMY RODZIC - BEZPIECZNE DZIECKO"
 • "Bezpieczna kobieta"
 • "Akademia bezpiecznego seniora"
 • "Ewakuacja strefy zagrożonej" - procedury działania w sytuacjach kryzysowych

Ponadto projekt zakładał: bezpłatne konsultacje psychologa w placówkach oświatowych, konkursy plastyczne, doposażenie świetlic. 

W projekcie wzięło udział 11 placówek oświatowych z Kielc: SP 33, SP 39, SP 27, SP 24, SP 22, SP 31, SP 34, SP 13, SP 5, SP 25, I Szkoła Społeczna, w tym:

 • w 11 szkołach zorganizowano warsztaty dla uczniów
 • w 9 szkołach zorganizowano warsztaty dla nauczycieli
 • w 5 szkołach odbyły się zajęcia dla rodziców 
 • 5 szkół przystąpiło do konkursu plastycznego
 • w 9 szkołach zorganizowano konsultacje psychologiczne
 • w 3 szkołach zorganizowano ewakuacje
 • w 6 szkołach doposażono świetlice
 • 4000 uczniów otrzymało elementy odblaskowe

Łącznie w projekcie wzięło udział 10 180 uczestników, w tym:

 • 7277 uczniów
 • 2138 rodziców/opiekunów
 • 694 osób kadry oświatowej 
 • 41 kobiet
 • 30 seniorów

dla których zrealizowano 571 h zajęć

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA 2 - edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych w Kielcach

 

Projekt  realizowany był w okresie 10.2018 - 12.2018 w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 2018 im. W. Stasiaka na lata 2018-2020.

W projekcie wzięło udział 10.556 osób, w tym:
705 nauczycieli 8.968 uczniów 833 rodziców z 12 placówek oświatowych oraz 50 kobiet, dla których zrealizowano 607 godzin zajęć!

Projekt zakładał realizację następujących warsztatów:
samoobrona
procedury działania w sytuacji zagrożeń – wtargnięcie do szkoły uzbrojonego napastnika
przeciwdziałanie cyberprzemocy
przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom
szkodliwość substancji psychoaktywnych
zagadnienia prawne
bezpieczeństwo w ruchu drogowym
samoobrona dla kobiet

Ponadto w ramach projektu:
➡️przeprowadzono ewakuacje placówek oświatowych, 
➡️zorganizowano konkursy multimedialne dla uczniów związane 
z bezpieczeństwem (wraz z nagrodami)
➡️rozdysponowano uczniom 3 000 elementów odblaskowych
➡️wydrukowano 10 000 broszur informacyjnych zawierających procedury działania w sytuacji wtargnięcia do szkoły uzbrojonego napastnika
➡️zapewniono konsultacje psychologiczne, 
➡️szkoły doposażono w profesjonalne torby medyczne wraz z wyposażeniem, 
➡️nakręcono dwa filmy profilaktyczne dotyczące szkodliwości zażywania dopalaczy i cyberprzemocy
➡️zorganizowano dni wolontariatu
➡️każda szkoła otrzymała Certyfikat Bezpieczeństwa poświadczający znajomość procedur w sytuacji zagrożeń wszystkich osób znajdujących się na terenie placówki

Partnerami projektu byli: Komedna Miejska Policji w Kielcach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Areszt Śledczy w Kielcach, Europejskie Centrum Bezpieczeństwa.

 

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA 3 - edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet
w woj. świętokrzyskim

 

 

Trzecia edycja projektu realizowana była w okresie 10.2019 - 12.2019 w woj. świętokrzyskim w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 2019 im. W. Stasiaka na lata 2018-2020.

W projekcie wzięło udział 12.337 osób, w tym:
1.039 nauczycieli 10 773 uczniów 255 rodziców z 26 placówek oświatowych oraz 50 kobiet i 220 seniorów, dla których zrealizowano 605 godzin zajęć!

Projekt zakładał realizację następujących warsztatów:
samoobrona
procedury działania w sytuacji zagrożeń – wtargnięcie do szkoły uzbrojonego napastnika
przeciwdziałanie cyberprzemocy
przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom
szkodliwość substancji psychoaktywnych
✅warsztaty prawne
bezpieczeństwo w ruchu drogowym
samoobrona dla kobiet

Ponadto w ramach projektu:
➡️przeprowadzono ewakuacje placówek oświatowych, 
➡️zorganizowano konkursy multimedialne dla uczniów związane 
z bezpieczeństwem (wraz z nagrodami)
➡️rozdysponowano uczniom 3 000 elementów odblaskowych
➡️wydrukowano 10 000 broszur informacyjnych 
➡️zapewniono konsultacje psychologiczne, 
➡️szkoły doposażono w profesjonalne torby medyczne wraz z wyposażeniem, 
➡️nakręcono film instruktażowy dotyczący procedur działania w sytuacjach kryzysowych w ruchu drogowym
➡️zorganizowano dni wolontariatu
➡️każda szkoła otrzymała Certyfikat Bezpieczeństwa poświadczający znajomość procedur w sytuacji zagrożeń wszystkich osób znajdujących się na terenie placówki

Partnerami projektu byli: Świętokrzyska Policja, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Areszt Śledczy w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Europejskie Centrum Bezpieczeństwa.

 

#NIEZATAPIALNI - edukacja dla bezpieczeństwa nad wodą

Projekt realizowany był w miesiącu w sierpniu 2019 w Helu (woj. Pomorskie) w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 2019 im. W. Stasiaka na lata 2018-2020.


Działania skierowane były do dzieci, młodzieży ich rodziców i opiekunów. W ramach projektu przeprowadziliśmy następujące BEZPŁATNE warsztaty:

 • "Na ratunek tonącemu" - zasady przeprowadzania akcji ratunkowych, zasady udzielania I pomocy przedmedycznej
 • "Zdrowy i bezpieczny wypoczynek"
 • Uczestnicy warsztatów otrzymali broszury informacyjne (10 tyś. szt.) zawierające zasady udzielania I pomocy, zasady przeprowadzania akcji ratunkowych, zasady bezpiecznego i zdrowego wypoczynku

PONADTO:
zorganizowaliśmy pokazy akcji ratowniczych❗️
przeprowadziliśmy szereg zabaw i gier edukacyjnych dla dzieci  ⛳️
wszyscy uczestnicy zabaw otrzymali opaski wodoodporne (3 tyś. szt.) z logo projektu i programu
zorganizowaliśmy konkursy z nagrodami związane z bezpieczeństwem nad wodą - rozdane 90 czapeczek i 40 koszulek
✅dla zwycięzców konkursów zorganizowaliśmy również rejsy łodziami R.I.B z byłymi ŻÓŁNIERZAMI FORMOZY
✅doposażliśmy OSP w Helu w deskę ratunkową

--> W ramach projektu nakręcony został film instruktażowy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa nad wodą.

PARTNERZY PROJEKTU:

 • FORMOZA-Rib 
 • Urząd Miasta w Helu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Helu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 • Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku


Razem bezpieczniej ❤️