FB

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Zapraszamy na SZKOLENIE z zakresu nowelizacji ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2016. Szkolenie dydykowane jest zarówno dla zamawiających jak i dla wykonawców, w trakcie którego zostaną przedstawione wprowadzone do ustawy Pzp zmiany oraz zmiany w zakresie sposobu rozumienia i interpretacji przepisów.


Termin: listopad 2016

Miejscowość: Kielce

Koszt: 500,00 zł netto

Przewidywane są pakiety zniżek dla osób skierowanych z jednej instytucji.

Program szkolenia zawiera m.in:

  • Nowe definicje i wyłączenia w zakresie stosowania ustawy
  • Zamówienia mieszane i podział zamówienia - nowe reguły
  • Komunikacja pomiędzy stronami postępowania
  • Zmiany w publikacji ogłoszeń
  • Warunki udziału w postępowaniu
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Zmiany w trybach udzielenia zamówienia
  • Umowy ramowe
  • Nowe przesłanki zmiany umowy
  • Środki ochrony prawnej

 Grupa szkoleniowa powinna liczyć minimum 10 osób. Zapraszamy. Kontakt: 508-803-111.

Galeria