FB

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

W dniu 10.12.2018 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację II edycji projektu "Akademia bezpieczeństwa", współfinansowanego w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 2018.


Na uroczystości obecni byli partnerzy projektu, przedstawiciele placówek oświatowych, nauczyciele oraz uczniowie zaangażowani w realizację projektu. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Ewa Mazurek - koordynator wojewódzki programu Razem bezpieczniej. Partnerem głównym projektu była Komenda Miejska Policji w Kielcach.

W projekcie wzięło udział 10.556 osób, w tym:
705 nauczycieli 8.968 uczniów 833 rodziców z 12 placówek oświatowych oraz 50 kobiet, dla których zrealizowano 607 godzin zajęć!

Projekt zakładał realizację następujących warsztatów:
samoobrona
procedury działania w sytuacji zagrożeń – wtargnięcie do szkoły uzbrojonego napastnika
przeciwdziałanie cyberprzemocy
przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom
szkodliwość substancji psychoaktywnych
zagadnienia prawne
bezpieczeństwo w ruchu drogowym
samoobrona dla kobiet

Ponadto w ramach projektu:
➡️przeprowadzono ewakuacje placówek oświatowych, 
➡️zorganizowano konkursy multimedialne dla uczniów związane 
z bezpieczeństwem (wraz z nagrodami)
➡️rozdysponowano uczniom 3 000 elementów odblaskowych
➡️wydrukowano 10 000 broszur informacyjnych zawierających procedury działania w sytuacji wtargnięcia do szkoły uzbrojonego napastnika
➡️zapewniono konsultacje psychologiczne, 
➡️szkoły doposażono w profesjonalne torby medyczne wraz z wyposażeniem, 
➡️nakręcono dwa filmy profilaktyczne dotyczące szkodliwości zażywania dopalaczy i cyberprzemocy
➡️zorganizowano dni wolontariatu
➡️każda szkoła otrzymała Certyfikat Bezpieczeństwa poświadczający znajomość procedur w sytuacji zagrożeń wszystkich osób znajdujących się na terenie placówki

Komendant Miejski Policji w Kielcach podinsp. Piotr Zalewski wraz z koordynatorem projektu Katarzyną Banasik wręczyli szkołom certyfikaty bezpieczeństwa, uczniom nagrody za udział w konkursach profilaktycznych a partnerom projektu podziękowania za współpracę.

Partnerami projektu byli: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Areszt Śledczy w Kielcach, Europejskie Centrum Bezpieczeństwa.

Galeria