FB

PKP - po pierwsze Bezpieczeństwo!

PKP - po pierwsze Bezpieczeństwo!

Stowarzyszenie "PASSA" wraz z Europejskim Centrum Bezpieczeństwa realizować będzie kolejny wielki projekt z zakresu bezpieczeństwa w transporcie publicznym pn.: "Bezpieczny pracownik - bezpieczny pasażer". W roku 2018 przeszkolimy ponad 1000 pracowników Polskich Kolei Państwowych z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożenia.


Program szkoleń obejmuje:

  • Procedury działania w sytuacji zagrożenia (atak uzbrojonego napastnika, agresywnego klienta pod wpływem środków odurzających)
  • Samoobrona
  • I pomoc przedmedyczna
  • Warsztaty z psychologiem – sposoby radzenia sobie ze stresem, traumami spowodowanymi wypadkami w pracy
  • Agresywny rozmówca – umiejętności interpersonalne, tłumienie agresji, techniki prowadzenia trudnych rozmów, reagowanie na agresywną komunikację (coaching)

 W szkoleniach wezmą udział m.in: kadra kierownicza, pracownicy administracyjni, konduktorzy, dróżnicy.

Galeria