FB

PIE(rw)SZY na przejściu!!!!

PIE(rw)SZY na przejściu!!!!

"PIE(rw)SZY na przejściu" kampania edukacyjna propagująca zmianę przepisów w obrębie przejść dla pieszych! Akcja dotyczy zwiększenia wiedzy i świadomości w zakresie aktualnych przepisów prawa dotyczących poruszania się pojazdów i pieszych na przejściach dla pieszych.


w ramach kampanii zostaną przeprowadzone warsztaty profilaktyczne, konkursy gry i zabawy dla uczniów świętokrzyskich placówej oświatowych. 

 

Galeria