FB

"Laur Świętokrzyski 2018"

"Laur Świętokrzyski 2018"

Z ogromną dumą i radością informujemy, iż Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA” w Kielcach zostało laureatem Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „LAUR ŚWIĘTORKZYSKI 2018” w kategorii DZIAŁANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA!.


 Przyznana nagroda stanowi dla nas satysfakcję i nobilitację do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Pragniemy gorąco podziękować Pani Wojewodzie Agacie Wojtyszek za obdarzenie nas zaufaniem, pracownikom Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego za pomoc w realizacji dotychczasowych działań.

Słowa podziękowania kierujemy przede wszystkim do naszych partnerów,

  • Świętokrzyska Policja
  • Komenda Miejska i Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
  • Służba Więzienna – Areszt Śledczy w Kielcach

którzy wspierają nas w realizacji kolejnych projektów, warsztatów, szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych.

Pragniemy nadmienić, iż w roku 2018 Stowarzyszenie „PASSA” zostało laureatem Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „CZYSTE SERCE 2018” za działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, kobiet i osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom, instytucjom, podmiotom i innych osobom za dotychczasową pomoc i wsparcie!

Nie spoczywamy na Laurach, pracujemy dalej na rzecz poprawy bezpieczestwa mieszkańców naszego wojewóztwa :)

Galeria