FB

Kurs instruktora samoobrony

Kurs instruktora samoobrony

Chcesz uzyskać tytuł instruktora samoobrony? Dobrze trafiłeś! U nas zdobędziesz państwowe uprawnienia do prowadzenia zajęć z tego zakresu. Kursy prowadzone są przez wybitnych wykładowców i trenerów. Jakość szkoleń zapewniają profesjonalne programy nauczania, które zagwarantują nabycie odpowednich kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Kurs na instruktora samoobrony jest kompleksowym szkoleniem, którego ukończenie gwarantuje uzsykanie tytułu instruktora.

Rozpoczęcie najbliższego kursu: grudzień 2021!!

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • ilość godzin dydaktycznych - 100h
 • czas trwania - ok 8 dni + samokształcenie
 • koszt kursu 1500,00 zł - płate jednorazowo lub w w ratach
 • Koszt zajęć indywidualnych - 2.000,00 zł
 • zaliczenie - egzamin teoretyczny i praktyczny w ostatnim dniu zajęć

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • zgłoszenie w formie papierowej lub elektronicznej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne 3,5 cm/4,5 cm
 • kserokopia ukończenia szkoły min. średniej

ABSOLWENT KURSU OTRZYMUJE:

 • legitymację instruktora samoobrony
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku angielskim

Komplet uprawnień, który jest możliwy do uzyskania w naszym centrum szkoleniowym stanowi podstawę do podjęcia legalnej pracy o charakterze instruktora samoobrony. Ponadto, dokumentacja ta wymagana jest przez pracodawców oraz ubezpieczycieli w przypadku ewentualnych kontuzji podopiecznych. Brak takich uprawnień instruktorskich może stanowić poważne konsekwencje karne za pracę bez uprawnień.

Uprawnienia instruktora samoobrony:

Absolwent kursu otrzymuje od nas legitymację instruktora samoobrony, która upoważnia do pracy w:

 1. ośrodkach rekreacyjnych
 2. klubach sportowych
 3. szkołach
 4. szkółkach walki
 5. ośrodkach rehabilitacyjnych
 6. firmach i instytucjach szkoleniowych
 7. koloniach, obozach wychowawczych

Wydane przez nas uprawnienia respektowane sa na terenie całej Unii Europejskiej!

 

szczegóły

Kurs Instruktora Taktyki i Technik Interwencji

Kurs Instruktora Taktyki i Technik Interwencji

Instruktor Taktyki i Technik Interwencji - uprawnienia państwowe! Po ukończeniu kursu będziesz mógł prowadzić kursy zawodowe dla zainteresowanych osób, które chcą podjąć lub już podjęły pracę  w firmach ochrony lub innych służbach - Policji lub Straży Miejskiej.

 

Kurs gwarantuje zdobycie tytułu instruktora! Celem kursu jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawowodych, a także potwierdzenie ich stosownym dokumentem (legitymacji instruktorskiej) do prowadzenia w charakterze INSTRUKTORA zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie Taktyka i Techniki Interwencji.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • ilość godzin dydaktycznych - 100h
 • forma odbycia kursu - 8 dni zajęć + samokształcenie
 • Koszt: 1500,00 zł - płatne jednorazowo lub w ratach
 • Koszt zajęć indywidualnych - 2.000,00 zł
 • zaliczenie - egzamin teoretyczny i praktyczny w ostatnim dniu zajęć

Rozpoczęcie: Kielce grudzień 2021

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • zgłoszenie w formie papierowej lub elektronicznej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne 3,5 cm/4,5 cm

ABSOLWENT KURSU OTRZYMUJE:

 • legitymację instruktora taktyki i technik interwencji
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku angielskim

Komplet uprawnień, który jest możliwy do uzyskania w naszym centrum szkoleniowym stanowi podstawę do podjęcia legalnej pracy o charakterze instruktora samoobrony. Ponadto, dokumentacja ta wymagana jest przez pracodawców oraz ubezpieczycieli w przypadku ewentualnych kontuzji podopiecznych. Brak takich uprawnień instruktorskich może stanowić poważne konsekwencje karne za pracę bez uprawnień.

Uprawnienia Instruktora Taktyki i Technik Interwencji:

Absolwent kursu otrzymuje od nas legitymację instruktora taktyki i technik interwencji, która upoważnia do pracy w:

 1. Ośrodkach rekreacyjnych
 2. Klubach sportowych
 3. Szkółkach walki
 4. Instytucjach szkoleniowych
 5. Służbach mundurowych

Wydane przez nas uprawnienia respektowane sa na terenie całej Unii Europejskiej!

 

 

szczegóły

Kurs Instruktora Strzelectwa Bojowego i Dynamiczno - Praktycznego

Kurs Instruktora Strzelectwa Bojowego i Dynamiczno - Praktycznego

U nas zdobędziesz unikatowe umiejętności i kwalifikacje! Instruktor Strzelectwa Sportowego oraz Instruktor Strzelectwa Bojowego i Dynamiczno - Praktycznego! Program kursu uwzględnia szkolenie z zakresu broni sportowej, krótkiej bojowej, gładkolufowej i maszynowej. 

Kurs składa się z dwóch części: Instruktor Strzelectwa Sportowego oraz Instruktor Strzectwa Bojowego i Dynamiczno - Praktycznego.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • Ilość godzin dydaktycznych - 100h
 • forma odbycia kursu - 10h dziennie
 • Koszt: 3 000,00 zł - płatne jednorazowo lub w ratach
 • zaliczenie - egzamin teoretyczny i praktyczny

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • zgłoszenie w formie papierowej lub elektronicznej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne 3,5 cm/4,5 cm

ABSOLWENT KURSU OTRZYMUJE:

 1. Legitymację Instruktora Strzelectwa Sportowego
 2. Zaświadczenie Instruktora Strzelectwa w zakresie Strzelań Bojowych i Dynamiczno-Praktycznych
 3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Komplet uprawnień, który jest możliwy do uzyskania w naszym centrum szkoleniowym stanowi podstawę do podjęcia legalnej pracy o charakterze instruktora strzelectwa. Ponadto, dokumentacja ta wymagana jest przez pracodawców oraz ubezpieczycieli w przypadku ewentualnych kontuzji podopiecznych. Brak takich uprawnień instruktorskich może stanowić poważne konsekwencje karne za pracę bez uprawnień.

Uprawnienia instruktora strzelectwa:

prowadzenie zajęć z wyszkolenia strzeleckiego w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych, slużbach mundurowych oraz wszelkich innych jednostach szkoleniowych. Absolwenci mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. 

 

 

szczegóły