FB

Kursy dla pracowników ochrony!

Kursy dla pracowników ochrony!

24.06.2019 r. w KIELCACH przy ul. Zagórskiej 14 o godzinie 16:00 rozpoczynamy kolejną edycję kursu "KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ". W czerwcu zapraszamy ponadto na szkolenia z zakresu zabezpieczenia imprez masowych oraz szkolenia DOSKONALĄCE ...


umiejętności kwalifiowanych pracowników ochrony - zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie osób i mienia każdy kwalifikowany pracownik ochrony raz na 5 lat ma obowiązek dostarczyć do właściwej terytorialnie Komendy Wojewódzkiej Policji zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Zapraszamy!

Katarzyna Banasik 508-803-111

Andrzej Marczak 606-966-251

Galeria