FB

Przeciwdziałanie dopalaczom

Film profilaktyczny został zrealizowany w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" wspólnie z Komendą Miejską Policji w Kielcach we współpracy uczniami kieleckich szkół średnich. "PASSA"

Procedury działania w sytuacji zagrożeń

Videorelacja ze szkoleń w ramach projektu "Akademia bezpieczeństwa" realizowanego wspólnie z Komendą Miejską Policji w Kielcach, Służbą Więzienną, Komendą Miejską PSP w Kielcach oraz Europejskim Centrum Bezpieczeństwa w kieleckich placówkach oświatowych. 

Bezpieczne zakupy w galerii

Szkolenia z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożeń dla pracowników ochrony, najemców i klientów galerii Korona w Kielcach

Edukacja dla bezpieczeństwa - ATAK TERRORYSTYCZNY NA SZKOŁĘ

Kolejne ćwiczenia z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożenia realizowane wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach oraz innymi służbami instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Samoobrona dla kobiet - Akademia Bezpieczeństwa

Kto dba o własne bezpieczeństwo zawsze wygrywa!!! Kolejne bezpłatne zajęcia dla kobiet w ramach rządowego programu przeciwdziałania i ograniczania przestępczości "Razem bezpieczniej".

Samoobrona dla kobiet

Bezpłatne zajęcia z Samoobrony dla kobiet w ramach projektu "AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA 2". Uczestniczki poznają techniki uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń a także sposoby obrony przed szantażem nożem czy bronią palną.

Inctructor Close Protection Course - Poland 2018

Instruktor ochrony VIP - specjalistyczne szkolenia, w którym udział brali eksperci ds. bezpieczeństwa m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Irlandii i Polski. Zakres proframu szkolenia obejmował między innymi: procedury ochrony VIP w miejscu publicznym, taktyczna jazda samochodem, jazd konna oraz praktyczne zajęcia w centrum handlowym.

Inctructor Close Protection Course - egzamin

Egzamin teoretyczny na kursie instruktorskim ochrony VIP, w którym brali udział eksperci ds. bezpieczeństwa m.in. z Francji, Włoch, Ilrandii, Hiszpanii Wielkiej Brytanii i Polski. Uczestnicy ukończyli również w języku angielskim kurs "Kwalifikowany pracowniko ochrony fizycznej".

Przygotowania do ewakuacji szkoły - Europejskie Centrum Bezpieczeństwa

Uczestnicy Antiterror & Swat Instructor course organizowanego przez ICSKMA - Andrzej Marczak oraz Europejskie Centrum Bezpieczeństwa - Katarzyna Banasik przygotowują się do akcji ewakuacji uczniów z placówki oświatowej na wypadek zamachu terrorystycznego, która była jednocześnie testem egzaminacyjnym podsumowującym ten kurs. Ewakuacja została przeprowadzona w realnych warunkach podczas normalnej pracy szkoły, ewakuowanych zostało ponad 500 osób.

Atak napastnika na szkołę

Film zrealizowany w Kielcach w ramach projektu "Akademia bezpieczeństwa". W działaniach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracyjnie szkoły.

Antiterror & SWAT Instructor Course 2017

Videorelacja z instruktorskiego kursu militarnego organizowanego w Kielcach w dniach 20-25.10.2017 r. przez ICSKMA - Andrzej Marczak oraz Europejskie Centrum Bezpieczeństwa - Katarzyna Banasik  Pełna relacja z kursu wkrótce. Uczestnicy ćwiczyli po kilkanaście godzin dziennie: strzelanie bojowe, CQB, działania antyterrorystyczne w transporcie publicznym, ewakuacja szkoły i wiele innych.

Szkolenia z zakresu procedur działania w sytuacjach kryzysowych

Zanim powstał ten film,zastanawialiśmy się nad jego formą. Dużo fragmentów nie zostało opublikowanych. Fragmenty pozostaną jedynie w pamięci osób "przeszkolonych", a my skupiliśmy się na strukturze. Film nie należy do "rozrywkowych", a szkolenia przeprowadzane były w duchu poczucia wielkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych obywateli. 

Więcej

Seminarium HOME INVASION w NEAPOLU

W dniach 2-5.12.2017 r. w NEAPOLU współorganizowaliśmy wraz z Instytutem Krav Maga Italia seminarium HOME INVASION. Tematem seminarium była samoobrona w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym czy uchodźców w miejscu zamieszkania i sposoby ochrony najbliższych. Neapol zmaga się zproblemem napływu uchodźców, dlatego zainteresowanie seminarium było bardzo duże. W Neapolu odbyło się również międzynarodowe spotkanie instruktorów z Polski, Włoch, Ukrainy, Francji, Anglii i Hiszpanii - w ramach Europsjkiego Centrum Bezpieczeństwa działającego przy Stowarzyszeniu.

Kurs Instruktora Strzelania Bojowego

Relacja z ostatniego kursu instruktora strzelania bojowego i dynamiczno-praktycznego. Zdobyte w naszym centrum uprawnienia zezwalają na prowadzenie zajęć z wyszkolenia strzeleckiego w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych, slużbach mundurowych oraz wszelkich innych jednostach szkoleniowych. Absolwenci mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. 

Zwalczanie terroryzmu

Autorski program szkoleniowy SAFE "Selfe defence against fierce enemy" to świadomość zdarzenia, rozwiązywanie sytuacji kryzysowej, zasady i procedury zachowania się w trakcie i po ataku.

Więcej

Kurs ochrona VIP

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia praktycznej ochrony osób prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających izraelskie uprawnienia. Zakres szkolenia stanowi połączenie wiedzy teoretycznej i intensywnego treningu w terenie.

123