FB

doradztwo prawne

sprawdź ofertę

doradztwo prawne

Celem Stowarzyszenia „PASSA” jest pomoc osobom potrzebującym wsparcia prawnego i psychologicznego. W związku z tym problemem otaczamy potrzebujących wsparciem, opieką prawną i psychologiczną.

W ramach działalności Stowarzyszenia oferujemy kompleksowe porady prawne z zakresu:

 • prawo cywilne,
 • prawo rzeczowe,
 • prawo karne i prawo wykroczeń,
 • prawo spadkowe,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo administracyjne,
 • prawo pracy.

Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:

 • udzielanie bieżących porad prawnych i konsultacji,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • interpretację przepisów prawnych,
 • prowadzenie negocjacji o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku prawnego,
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń,
 • sporządzanie pozostałych pism urzędowych,
 • prowadzenie spraw w przedmiocie wyegzekwowania należności pieniężnych i niepieniężnych Klienta, 
 • przygotowywanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, innych środków zaskarżenia i pozostałych pism procesowych. 

Aby skorzystać  z porady prawnej należy umówić  się na wskazany termin.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej mogą zgłaszać chęć skorzystania z usługi doradczej w następujący sposób:
Osobiście – w punkcie doradczym:
siedziba Stowarzyszenia: 25-003 Kielce, ul. Wspólna 1/5, III p.