FB

Bezpiecznie na przejściach dla pieszych

Bezpiecznie na przejściach dla pieszych

Czerwone znaczy stój! Zielone znaczy idź! Każdy przedszkolak to wie, dlaczego zatem dorosły lekceważy? W obrębie przejść dla pieszych piesi jak i kierujący pojazdami mechanicznymi winni są zachować szczególną ostrożność.  Rodzicu – to Ty zaświeć przykładem!! "PASSA"

Film