FB

Instytucje Publiczne

Instytucje Publiczne

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności  z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji publicznej.

Program:

 • Profilaktyka zagrożeń
 • Procedury postępwania w sytuacji zagrożeń
 • Sytuacje stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla osób przebywających na terenie instytucji publicznej
 • Techniki negocjacyjne
 • Akcja ratunkowa
 • Zasady zachowania się podczas  działań służb porządkowych i ratowniczysz

W ramach szkoleń przeprowadzamy symulacje ewakuacji w wybranych instytuacjach publicznych. 

szczegóły

Transport Kolejowy

Transport Kolejowy

Celem szkolenia jest zdobycie przez pracowników Polskich Kolei Państwowych oraz Przewozów Regionalnych wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie pociągów, dworców i przejść kolejowych - podniesienie bezpieczeństwa na liniach kolejowych.

Program szkolenia:

 • Szkolenia antyterrorystyczne - procedury działania w sytuacji zagrożeń (atak uzbrojonego napastnika, agresywnego klienta pod wpływem środków odurzających) - symulacja zagrożeń
 • Zarządzanie Kryzysowe - "wsparcie i opieka nad podróżnymi w sytuacjach kryzysowych" - załogi konduktorskie, pracownicy ochrony, pracownicy punktów informacyjnych, pracownicy administracyjni
 • Sporządzanie planów zarządzania kryzysowego (podstawy prawne, zasady przygotowania planu, treści planu zarządzania kryzysowego)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Samoobrona - praktyczne elementy samoobrony w sytuacjach zagrożenia w miejscu pracy
 • I pomoc przedmedyczna
 • Warsztaty z psychologiem - sposoby radzenia sobie ze stresem, traumami spowodowanymi wypadkami w pracy itp.
 • Coaching - agresywny rozmówca (umiejętności interpersonalne, tłumienie agresji, techniki prowadzenia trudnych rozmów, reagowanie na agresywną komunikację), umiejętność podejmowania adekwatnych decyzji w sytuacjach stresowych

Program realizowany będzie w oparciu o inscenizację realnych zagrożeń jakie mogą wydarzyć się w danym zakładzie pracy.

Grupy docelowe: dyżurni ruchu, maszyniści, kierowcy drezyn, konduktorzy, kierownicy pociągów, dróżnicy, pracownicy administracyjni, pracownicy ochrony, pracownicy punktów informacyjnych

 

szczegóły

Transport Miejski

Transport Miejski

Celem szkolenia jest zdobycie przez pracowników transportu zbiorowego wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających autobusach, tramwajach, trolejbusach czy metrze.

Organizacja szkolenia: szkolenia i symulacje zagrożeń odbywać się będą w autobusach, tramwajach, trolejbusach, metrze – faktycznych miejscach pracy pracowników komunikacji miejskiej, aby w sytuacji potencjalnego zagrożenia mogli zadziałać automatycznie na zasadzie odruchu;

Program:

 • zagadnienia prawne (obrona konieczna, stan wyższej konieczności, ujęcie obywatelskie)
 • rozpoznawanie zagrożeń oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia (symptomy poprzedzające ewentualny atak)
 • procedury postępowania w sytuacji zagrożeń (wtargnięcie do pojazdu uzbrojonego w broń palną lub inne niebezpieczne narzędzie napastnika, agresywny pasażer, osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających);
 • praktyczne elementy samoobrony

Ważne: oferujemy szkolenia z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożeń dla taksówkarzy i kierowców samochodów ciężarowych

 

szczegóły

Centra Handlowe

Centra Handlowe

Celem szkolenia jest zdobycie przez personel galerii, pracowników najemców, pracowników ochrony wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie centrum handlowego.

BEZPIECZNE ZAKUPY W GALERII!

Organizacja szkolenia: szkolenia i symulacje zagrożeń odbywać się będą na terenie centrum handlowego. Będą brać w nich udział pracownicy ochrony, najemcy, personel galerii oraz klienci odwiedzający galerię w danym dniu.  

Program:

 • zagadnienia prawne (obrona konieczna, stan wyższej konieczności, ujęcie obywatelskie)
 • rozpoznawanie zagrożeń oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia (symptomy poprzedzające ewentualny atak)
 • procedury postępowania w sytuacji zagrożeń (wtargnięcie do galerii uzbrojonego napastnika, sytuacje z udziałem zakładników, ujawnienie nietypowej przesyłki) – symulacja zagrożeń
 • praktyczne elementy samoobrony

Projekt odpowiada współczesnym zagrożeniom jakie występują w Europie i na świecie, a także  na terenie naszego kraju. Nieuchronnie ataki terrorystyczne a także ataki innych napastników - osób niezrównoważonych psychicznie i emocjonalnie, osób będących pod wpływem środków odurzających - dokonywane są co raz częściej z powodu trudności w wykryciu przez służby specjalne oraz łatwości w zdobyciu środków ataku: pojazdy samochodowe, broń biała (noże, maczety), improwizowane materiały wybuchowe.

Ich groźba polega na liczbie ofiar zamachów i EFEKCIE – z powodu długo utrzymujących się w świadomości społeczeństwa psychologicznych skutków ataku. Ludzie zaczynają mieć poczucie, że nigdzie nie są bezpieczni, że w każdej chwili mogą stać się ofiarą a co gorsza – że nikt temu nie jest w stanie zapobiec. Najbardziej pożądanym miejscem ataku są miejsca publiczne o dużych skupiskach ludności – takie jak centrum handlowe.

 

 

szczegóły

Bezpieczeństwo nad akwenami wodnymi

Bezpieczeństwo nad akwenami wodnymi

Zapraszamy do udziału w naszym autorskim pn. „#NIEZATAPIALNI – edukacja dla bezpieczeństwa nad wodą”. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie co do realizacji działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, co potwierdzają zatrważające statystyki w zakresie utonięć.

Kluczowa wydaje się edukacja dla bezpieczeństwa polegająca na wykształceniu właściwych postaw społecznych, rozwinięciu świadomości, nauczeniu racjonalnych zachowań nad wodą oraz praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt realizujemy wspólnie z byłymi żołnierzami Formozy - FORMOZA-RIB.PL

Nad akwenami wodnymi (morza, jeziora) w sezonie wakacyjnym przebywają całe rodziny, które narażone są na niebezpieczeństwa takiej jak: utonięcia, zaginięcia, udary słoneczne, odwodnienia.

CELE PROJEKTU:

 • Zwiększenie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności dzieci, młodzieży oraz dorosłych zakresie udzielania I pomocy w przypadkach utonięć i bezpiecznych zachowań nad wodą
 • Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowych zachowań podczas akcji ratunkowych nad wodą
 • Zwiększenie wiedzy dorosłych na temat konsekwencji prawnych pozostawiania dzieci bez opieki oraz spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych mając pod opieką nieletnich;

W ramach projektu zrealizujemy:

 • Warsztaty z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej  „Na ratunek tonącemu”
 • Warsztaty „Zdrowy i bezpieczny wypoczynek” – na temat zasad bezpiecznego wypoczynku: odczytywanie oznaczeń obowiązujących na kąpielisku, reakcja na zagrożenia, alarmowanie o pomoc, regulamin kąpieliska,
 • Pokazy akcji ratowniczych na wodzie i na lądzie
 • Gry i zabawy edukacyjne związane z bezpieczeństwem nad wodą

Poprzez realizację warsztatów ugruntowana i poszerzona zostanie wiedza uczestników z zakresu bezpieczeństwa nad wodą, którzy nabędą praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pomocy tonącemu oraz zasad bezpiecznego i zdrowego wypoczynku. Będą naocznymi świadkami pokazowych akcji ratunkowych, dzięki czemu poznają zasady działań służb ratunkowych. Dzięki bezpośrednim kontaktom z ratownikami, ekspertami, instruktorami, funkcjonariuszami Policji i straży pożarnej uczestnicy otrzymają „pigułkę” wiedzy z zakresu zagrożeń i bezpieczeństwa nad wodą. Takie działania z pewnością przyczynią się do ograniczenia zachowań patologicznych i zmniejszenia liczby utonięć.

szczegóły

Hotele, restauracje, przedsiębiorstwa

Hotele, restauracje, przedsiębiorstwa

Celem szkolenia jest zdobycie przez personel i pracowników obsługi wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hotelu, restauracji czy przedsiębiorstwa.

 Organizacja szkolenia: szkolenia i symulacje zagrożeń odbywać się będą na terenie restauracji, hoteli i przedsiębiorstw – w faktycznym miejscu pracy pracowników

Program:

 • Zagadnienia prawne (obrona konieczna, stan wyższej konieczności, ujęcie obywatelskie)
 • Rozpoznawanie zagrożeń oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia (symptomy poprzedzające ewentualny atak)
 • Procedury postępowania w sytuacji zagrożeń (wtargnięcie do restauracji, hotelu, przedsiębiorstwa uzbrojonego napastnika, sytuacje z udziałem zakładników, ujawnienie nietypowej przesyłki) – symulacja zagrożeń
 • Praktyczne elementy samoobrony

szczegóły

Służby socjalne i medyczne

Służby socjalne i medyczne

Szkolenia dedykowane są dla kuratorów sądowych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowych, organizacji pozarządowych oraz dla pracowników służby zdrowia.

PRACOWNICY SOCJALNI:

Organizacja szkolenia: szkolenia dla pracowników socjalnych odbywać się będą w specjalistycznych salach dostosowanych do ćwiczeń samoobrony. Podczas zajęć symulowane będę niebezpieczne sytuacje z jakimi może na co dzień zetknąć się uczestnik podczas wykonywania obowiązków służbowych: podczas wizyty domowej lub na terenie instytucji.

Program:

 • zagadnienia prawne: obrona konieczna, stan wyższej konieczności, ujęcie obywatelskie
 • umiejętność przewidywania zagrożeń (symptomy poprzedzające ewentualny atak agresji)
 • praktyczne elementy samoobrony (z wykorzystaniem improwizowanych, dostępnych środków obrony)
 • agresywny rozmówca (umiejętności interpersonalne, tłumienie agresji, techniki prowadzenia trudnych rozmów, reagowanie na agresywną komunikację), umiejętność podejmowania adekwatnych decyzji w sytuacjach stresowych – symulacja rozmów

 

SŁUŻBY MEDYCZNE

Organizacja szkolenia: szkolenia odbywać się będą w faktycznych miejscach pracy uczestników: szpitale, karetki, wizyty domowe, izby przyjęć. Polegać będą na symulowaniu zagrożeń z jakimi pracownicy służby zdrowia mogą spotkać się na co dzień podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Program:

 • zagadnienia prawne: obrona konieczna, stan wyższej konieczności, ujęcie obywatelskie
 • umiejętność przewidywania zagrożeń (symptomy poprzedzające ewentualny atak agresji)
 • praktyczne elementy samoobrony (z wykorzystaniem improwizowanych, dostępnych środków obrony)
 • techniki tłumienia agresji

Grupy docelowe: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekuni medyczni i inni pracownicy służby zdrowia świadczący pracę w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

 

szczegóły

Warsztaty/szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla społeczności lokalnej

Warsztaty/szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla społeczności lokalnej

Oferujemy autorski program: "Stop przemocy - powiedz NIE agresji!". Agresja i przemoc to zachowanie ryzykowane najczęściej podejmowane przez młodzież. Przyczyną tego typu zachowań jest najogólniej mówiąc kryzys wartości i autorytetów i niespełnianie funkcji wychowawczej przez rodzinę, brutalizację w mediach, niewydolność szkoły. Dlatego samorząd terytorialny w ramach realizowanych zadań powinny zapewnić społeczności lokalnej fachową pomoc, nie tylko poszczególnym jednostkom, ale i całym rodzinom.

Cechą wspólną wszelkich teorii o agresji jest stwierdzenie , że agresja to ujście emocji, to gniew związany z niezaspokojeniem potrzeb , napotkaną przeszkodą, reakcją na określone sytuacje, np. przykrością, napaścią. 

Realizowany w ramach szkolenia program zawiera następujące zagadnienia:

 • przyczyny i mechanizmy zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży
 • omówienie wpływu narkotyków i alkoholu na arganizm człowieka
 • wyznaczanie ścieżki celów
 • precyzowanie wartości
 • automotywacja, samoświadomość
 • wykorzystywanie swoich mocnych stron
 • "jak porażkę przekłuć w sukces?"
 • zakłopotanie, poczucie winy i krzywdy
 • wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
 • komunikacja interpersonalna
 • praca z dzieckiem - kontrola złości, rozwój kompetencji społecznych, rozwój empatii, wspieranie poczucia własnej wartości
 • praktyczne zajęcia z samoobrony

 

szczegóły

Realizacja zadań publicznych

Realizacja zadań publicznych

Oferujemy realizację zadań publicznych, na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536).

Zakres realizacji zadań obejmuje:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 3. Pomoc społeczna
 4. Wspieranie rozwoju  dzieci i młodzieży
 5. Turystyka i krajoznastwo
 6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziecictwa narodowego
 7. ochrona i promocja zdrowia

 

szczegóły