FB

Szkolenie z zakresu działania w sytuacjach kryzysowych w instytucjach publicznych

Szkolenie z zakresu działania w sytuacjach kryzysowych w instytucjach publicznych

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności  z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji publicznej.

Program:

 • Profilaktyka zagrożeń
 • Procedury postępwania w sytuacji zagrożeń
 • Sytuacje stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla osób przebywających na terenie instytucji publicznej
 • Techniki negocjacyjne
 • Akcja ratunkowa
 • Zasady zachowania się podczas  działań służb porządkowych i ratowniczysz

W ramach szkoleń przeprowadzamy symulacje ewakuacji w wybranych instytuacjach publicznych. 

szczegóły

Warsztaty/szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla społeczności lokalnej

Warsztaty/szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla społeczności lokalnej

Oferujemy autorski program: "Stop przemocy - powiedz NIE agresji!". Agresja i przemoc to zachowanie ryzykowane najczęściej podejmowane przez młodzież. Przyczyną tego typu zachowań jest najogólniej mówiąc kryzys wartości i autorytetów i niespełnianie funkcji wychowawczej przez rodzinę, brutalizację w mediach, niewydolność szkoły. Dlatego samorząd terytorialny w ramach realizowanych zadań powinny zapewnić społeczności lokalnej fachową pomoc, nie tylko poszczególnym jednostkom, ale i całym rodzinom.

Cechą wspólną wszelkich teorii o agresji jest stwierdzenie , że agresja to ujście emocji, to gniew związany z niezaspokojeniem potrzeb , napotkaną przeszkodą, reakcją na określone sytuacje, np. przykrością, napaścią. 

Realizowany w ramach szkolenia program zawiera następujące zagadnienia:

 • przyczyny i mechanizmy zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży
 • omówienie wpływu narkotyków i alkoholu na arganizm człowieka
 • wyznaczanie ścieżki celów
 • precyzowanie wartości
 • automotywacja, samoświadomość
 • wykorzystywanie swoich mocnych stron
 • "jak porażkę przekłuć w sukces?"
 • zakłopotanie, poczucie winy i krzywdy
 • wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
 • komunikacja interpersonalna
 • praca z dzieckiem - kontrola złości, rozwój kompetencji społecznych, rozwój empatii, wspieranie poczucia własnej wartości
 • praktyczne zajęcia z samoobrony

 

szczegóły

Realizacja zadań publicznych

Realizacja zadań publicznych

Oferujemy realizację zadań publicznych, na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536).

Zakres realizacji zadań obejmuje:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 3. Pomoc społeczna
 4. Wspieranie rozwoju  dzieci i młodzieży
 5. Turystyka i krajoznastwo
 6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziecictwa narodowego
 7. ochrona i promocja zdrowia

 

szczegóły

kasia

kasia