FB

Akcja Defibrylacja! - Każdy może uratować życie!

Akcja Defibrylacja! - Każdy może uratować życie!

Fotorelacja z inauguracji kampanii edukacyjnej propagującej korzystanie z defibrylatorów AED, która odbyła się  w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.


CELE kampanii:

 1. „obalenie mitów” dotyczących obaw związanych z użyciem defibrylatorów AED
 2. zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie powszechnego dostępu do defibrylatorów AED
 3. propagowanie zasad udzielania I pomocy przedmedycznej
 4. nabycie umiejętności przez mieszkańców woj. świętokrzyskiego w zakresie korzystania z defibrylatorów AED.
 5. stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i współpracy społeczeństwa ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne

DZIAŁANIA:

 1. stworzenie filmu edukacyjnego ukazującego w których miejscach przestrzeni publicznej można znaleźć defibrylator AED i jak go używać
 2. stworzenie broszur informacyjno-edukacyjnych
 3. warsztaty profilaktyczne (w formie stacjonarnej i online)

ADRESACI

Dzieci, młodzież, dorośli. Zasięg: ogólnokrajowy, ze szczególnym uwzględnieniem woj. świętokrzyskiego. Uczniowie i rodzice uczniów wszystkich placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim obligatoryjnie zapoznają się z założeniami i celami akcji.

Podczas inauguracji omówiono cele i założenia akcji. Podziękowano organizatorom, partnerom jak i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację działań - aktorom występującym w filmie edukacyjnym.

ORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA" w Kielcach
 • Wojewoda Świętokrzyski
 • Świętokrzyska Policja
 • Komenda Miejska i Wojewódzka PSP w Kielcach

PARTNERZY:

 • Kuratorium Oświaty w Kielcach
 • PZU Zdrowie Oddział Centrum Medyczne Artimed w Kielcach
 • Straż Miejska w Kielcach
 • Urząd Miasta i Gminy w Morawicy

 

 

Galeria