FB

Akcja Defibrylacja! - Każdy może uratować życie!

Akcja Defibrylacja! - Każdy może uratować życie!

"AKCJA DEFIBRYLACJA" film nakręcony w ramach kampanii edukacyjnej propagującej korzystanie z defibrylatorów AED.


Film ukazuje miejsca w przestrzeni publicznej w jakich można znaleźć defibrylatory oraz jak udzielić pomocy w przypadku zatrzymania krążenia przy użyciu AED. Kampania „Akcja defibrylacja” to efekt wspólnej pracy jej organizatorów: Wojewody Świętokrzyskiego, Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej „PASSA”, świętokrzyskiej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Partnerami akcji są: Straż Miejska w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, PZU Zdrowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Morawicy

Film