FB

Akcja Defibrylacja

Akcja Defibrylacja

W lipcu 2020 wspólnie z Wojewodą Świętokrzyskim, Świętokrzyską Policją, Komendą Miejską PSP w Kielcach oraz PZU Zdrowie rozpoczęliśmy przygotowania do kampanii edukacyjnej propagującej korzystanie z defibrylatorów AED. 


Nakręcony został film instruktażowy ukazujący sytuację, w której konieczne było użycie defibrylatora AED. Ukazane zostały również miejsca, w których znajdują się takie urządzenia w miejscach publicznych.

Galeria