FB

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA 2

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA 2

Serdecznie zapraszamy placówki oświatowe z Kielc do udziału w bezpłatnym projekcie "AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA 2 - edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych w Kielcach" w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej - programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.


W ramach projektu realizowane będą szkolenia dla:

  • uczniów: samoobrona, profilaktyka uzależnień, atak uzbrojnego napastnika
  • kadry zarządzającej i dydaktycznej: procedury działania w sytuacjach kryzysowych
  • rodziców: Świ@domy rodzic - bezpieczne dziecko"
  • kobiet: samoobrona

Termin realizacji projektu: październik - grudzień 2018 KIELCE

Projekt zakłada podjęcie różnorodnych działań prowadzących do podniesienia bezpieczeństwa w placówce oświatowej i jej najbliższym otoczeniu.

Partnerzy projektu: Komenda Miejska Policji w Kielcach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Grupa Ratownictwa PCK Kielce, Europejskie Centrum Bezpieczeństwa oraz Straż Więzienna.

Ponadto projekt zakłada:

  • bezpłatne konsultacje psychologa w placówkach oświatowych,
  • konkursy multimedialne,
  • wyposażenie szkół w profesjonalne torby medyczne
  • przeprowadzenie symulacji ewakuacji

Zapraszamy!

Koordynator projektu: Katarzyna Banasik, tel: 508-803-111

Galeria